Skip to content

Project: Boer zoekt vleermuis

Met dit project willen we de vleermuis meer kansen bieden. In samenwerking met CLM en de Zoogdiervereniging zorgen we voor meer verblijfplaatsen op boerderijen. Goed voor de boer, goed voor de biodiversiteit.

Vleermuizen eten de hele nacht door wel duizenden vliegen en andere insecten. Het doel van het project is er voor te zorgen dat de leefomstandigheden verbeteren dit kan dmv het aanbrengen van kunstmatige verblijven zoals vleermuiskasten of andere voorzieningen. Hierdoor zijn er minder chemische anti-vliegenmiddelen nodig.

Werkwijze van het project
Kern van het project is om op bedrijven vleermuisvoorzieningen aan te leggen, de leefomstandigheden voor vleermuizen te verbeteren en met vrijwilligers te monitoren welke vleermuizen er voorkomen.

In 2016 zijn er 25 bedrijven geworven. Daarbij is er samengewerkt met agrarische natuurverenigingen (ANV’s) Den Hâneker en Geestgrond en Santvoorde. CLM en het Bureau van de Zoogdiervereniging hebben het project toegelicht  In toaal waren er 11 enthousiaste Hâneker deelnemers.

In het voorjaar zijn alle 11 bedrijven bezocht door vleermuisdeskundigen. Samen met de boer zijn de mogelijkheden bekeken om circa 10 kasten/voorzieningen te plaatsen. In de zomer zijn deze door de boer zelf opgehangen op instructie van de deskundigen. In 2018 hebben zich nog eens 13 Hâneker leden aangesloten.

Vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland komen twee keer inventariseren bij de bedrijven . Er wordt gekeken welke soorten voorkomen en of de kasten worden bewoond. Er zijn al met al 8 verschillende vleermuissoorten waargenomen onder de deelnemers.

De uitkomsten zijn geëvalueerd en ervaringen gedeeld. Tevens heeft CLM het gebruik toegelicht van chemievrije alternatieven om vliegenoverlast in de stal te voorkomen en te bestrijden. Simon Kortleve en Gijsbert Pellikaan zijn de contactpersonen voor Den Hâneker in dit project.

Back To Top
Lid worden