Skip to content

Cursussen & bijeenkomsten

Vanuit Den Hâneker is er ook heel erg de wil om kennis te delen. Dit kan bijvoorbeeld middels bijeenkomsten of cursussen waarvoor onze leden uitgenodigd worden. Zo probeert elke werkgroep de achterban te inspireren en te stimuleren. Hiermee proberen wij altijd op de actualiteiten in te spelen. Denk ook aan vernieuwende initiatieven, zoals informatieve webinars ten tijde van de coronacrisis op het gebied van ‘Ondernemen in tijden van Corona’.

Vanuit de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer is er een cursus gemaakt (combinatie van praktijk én theorie) om agrariërs te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf. Ook wordt er meerdere malen per jaar een snoeicursus gegeven.

De werkgroep Duurzame Landbouw organiseert o.a. bijeenkomsten over korte ketens en inspiratieavonden, waar lezingen gegeven worden welke afgesloten worden met een discussie.

Vanuit de werkgroep Toerisme & Recreatie worden ook samenwerkingen aangegaan. Denk aan recreatieve bijeenkomsten en een startavond aan het begin van het toeristisch seizoen om zo netwerkmogelijkheden tussen deze ondernemers te creëren. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse BHV-cursus.

Als ecoloog en landschapsdeskundige adviseer ik Den Hâneker. Boeren en particulieren kunnen veel doen voor natuur en landschap: natuurvriendelijke sloten, erfbeplanting, biobosjes, samen voor meer biodiversiteit. – Gijsbert Pelikaan (ecoloog)

Agenda

In april 2022 gaan wij opnieuw van start met de cursus Agrarisch Natuurbeheer. Klik hier voor meer informatie.

Back To Top
Lid worden