Skip to content

Erfvogel project

In het najaar van 2014 is Den Hâneker gestart met het project ‘Adopteer een erfvogel’. Door middel van dit project konden mensen uit de streek nestkasten, fruitbomen e.d. bij agrariërs/erfbezitters adopteren. Met behulp van deze adopties werd de bescherming van erfvogels gefinancierd en gestimuleerd.

Erfvogels zijn wilde vogelsoorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van boerenerven. Boerenzwaluw en steenuil zijn echte icoonsoorten op het erf, maar soorten als ringmus, spreeuw en witte kwikstaart mogen niet vergeten worden.

In het kader van dit project zijn twee voorbeelderven van nestkasten, fruitbomen en struiken voorzien. Ondanks dat dit project niet meer loopt kun je tegen onkosten vergoeding informatie krijgen voor een erfvogelvriendelijke inrichting van erf of tuin. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@denhaneker.nl.

Veel adviezen zijn opgenomen in de Brochure: Geef erfvogels een kans op uw erf! Dit is een praktische folder met kansrijke beschermingsmaatregelen die toepasbaar zijn op elk willekeurig erf.

 

Back To Top
Lid worden