Werkgroep Agrarisch natuurbeheer

De werkgroep Agrarisch Natuur draagt zorg voor weidevogelbeheer, botanisch beheer en bijvoorbeeld foerageergebieden voor overwinterende ganzen.

Doel is om naast de bescherming van de nesten van weidevogels ook jonge kuikens te beschermen zodat de weidevogelstand in onze regio gelijk blijft of toe zal nemen.

Enkele zaken waar de werkgroep zich mee bezig houdt;

  • Botanisch beheer
  • Ganzenfoerageergebieden
  • Particulier natuurbeheer
  • Overheden
  • Veelzijdig Boerenland

Brochure Den Hâneker: Geef erfvogels een kans op uw erf!
Een praktische folder met kansrijke beschermingsmaatregelen die toepasbaar zijn op elk willekeurig erf.

In onderstaande factsheet vindt u wat wij als Den Hâneker i.s.m. Benschop Rentmeesters (Collectief) aan Agrarisch natuur- en landschapsonderhoud doen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden:

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_GVgP-5QVL8

Voor meer informatie over het collectief A/V

Nieuws over Agrarisch Natuurbeheer

Lid worden