Skip to content

Werkgroep Recreatie & Toerisme

 

De werkgroep Recreatie & Toerisme houdt zich bezig met de ontwikkeling van projecten op het gebied van toerisme, het ondersteunen van onze leden en het promoten van een groot scala aan streekproducten en toeristische activiteiten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Benieuwd wat de werkgroep voor jou kan betekenen als (toeristische) ondernemer?

TERUGBLIK AFGELOPEN JAREN
De afgelopen jaren zijn er folderkasten en oplaadpalen voor elektrische fietsen geplaatst. Er werden picknickbankjes, een ooievaarspaal en zelfs een openbaar toilet geplaatst. Daarna is er een compleet integraal en recreatief route-netwerk ontwikkeld, bestaande uit wandel-, fiets- en vaarroutes (inclusief het plaatsen van steigers en bordjes). In samenwerking met de provincie is er een toeristische bewegwijzering ontwikkeld en zijn er borden geplaatst voor een groot aantal van onze ondernemers.

ONTDEK DE ALBLASSERWAARD MAGAZINE
De website van Den Hâneker en het Ontdek de Alblasserwaard magazine & platform informeert toeristen over het aanbod van overnachtingsadressen (vakantiehuisjes, B&B-adressen, campings en campererven), theetuinen, restaurants, recreatieve activiteiten en de producten van de leveranciers van onze streekproducten.

OP DE KOFFIE BIJ…
De nieuwsbrief Poldernieuws verschijnt 4 x per jaar. Daarin staat informatie van het bestuur en van alle werkgroepen. Bovendien staat er een interview + foto van één van onze leden in met informatie over zijn/haar bedrijf en activiteiten, “Op de koffie bij…”.

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten (o.a. startavond en slotavond) met het bestuur en met onze leden georganiseerd; deze zijn heel belangrijk om elkaar te informeren en om samen nieuwe ideeën en arrangementen te ontwikkelen. De samenwerking met de Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden verloopt erg goed en er zijn dan ook vaak afgevaardigden van de gemeentes bij deze en andere bijeenkomsten aanwezig.

PUBLICITEIT
Publiciteit in de lokale en landelijke media en op beurzen en fairs blijft nodig om ons gebied en onze deelnemers onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Daarnaast zijn netwerkactiviteiten en -bijeenkomsten met de provinciale overheden en met onze sponsoren heel belangrijk teneinde onze activiteiten te kunnen financieren en ontplooien.

CURSUSSEN
Samenwerking met de IVN heeft geleid tot de opleiding “Ambassadeur van het Landschap”. Deze is inmiddels door een aantal van onze leden gevolgd. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een BHV-cursus te volgen.

Kortom, er is al veel gebeurd, maar stilstand is achteruitgang, dus – in samenwerking met onze leden/ondernemers – blijven wij nieuwe activiteiten ontwikkelen, zoals het platform “Ontdek de Alblasserwaard”.

Projecten

Gerrit is geboren en getogen in de regio, kent alle ondernemers en vertelt bezoekers waar de leukste uitjes te vinden zijn. Hij zorgt ervoor dat ondernemers aantrekkelijk worden gepresenteerd en verleidt de bezoeker tot een (meerdaags) bezoek aan de regio. Alle ca. 75 leden van de werkgroep Recreatie & Toerisme zijn terug te vinden op Ontdek de Alblasserwaard.

We zijn trots op ons gebied en willen iedereen van al dat moois laten meegenieten! Omdat er tot voor kort geen vaarroutenetwerk was, hebben we er een gerealiseerd. Nu kan de prachtige omgeving ook vanaf het water bewonderd worden. Benieuwd naar het resultaat van dit project? Check de vaarroutes.

Met het project ‘even opladen’ willen wij de duurzaamheid vergroten. Er zijn oplaadpalen verspreid over de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, waar men elektrische fietsen op kan laden. Uitgangspunt is dat op elke plaats in het gebied binnen 10 kilometer een oplaadpaal binnen bereik is.

In 2015 is er hard gewerkt aan de herkenbaarheid van de leden van de werkgroep Recreatie & Toerisme. Alle 100+ leden zijn inmiddels goed te vinden door de bruine bordjes welke overal in de regio te vinden zijn.

In 2010 is Den Hâneker gestart met het project ‘MijnDakJouwDak’. Het project heeft ten doel om samen groene energie op te wekken en wordt gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Landschapsproject ‘Denkend aan Holland’ is vooral bedoeld om kennis te maken met het landschap. Door allerlei ontwikkelingen op diverse niveaus wordt het zo kenmerkende veenweidelandschap wat naar de achtergrond gedrukt.

Ons landschap is van een schoonheid die we zelf vaak niet zien. Toeristen helpen ons om zelf beter bewust te worden van die schoonheid waarover wij rentmeester zijn…
– Cees van der Vlist (Directeur Kinderdijk)

Back To Top
Lid worden