Skip to content

Vereniging

Den Hâneker heeft geen winstoogmerk, is vrijgesteld van BTW en heeft de ANBI status.

Naam 1Den Hâneker
Naam 2 Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Alblasserwaard en Vijfheerenlanden “Den Hâneker“
PostadresDen Hâneker, Polderweg Oost 5, 2973 AN Molenaarsgraaf
BezoekadresDen Hâneker, Polderweg Oost 5, 2973 AN Molenaarsgraaf
Telefoon06-28335366
E-mail info@denhaneker.nl
IBAN NL73 RABO 0358 4435 20
Inschrijving Kamer
van Koophandel
40324809
Fiscaal nummer (RSIN)RSIN 8034.47.905
Doelstelling en
Beleidsplan
Zie elders op de website
Samenstelling
van het bestuur
Zie elders op de website
Beloningsbeleid
bestuursleden
onbezoldigd
JaarverslagenZie elders op de website
JaarrekeningenZie elders op de website

Statuten

Onze statuten inkijken? Via deze link kun je de statuten van Den Hâneker inzien.

Back To Top
Lid worden