Enthousiaste mensen gezocht!

Nieuwe bestuursleden

Wij zoeken mensen met hart voor de streek, mensen met ideeën, mensen met contacten, mensen die kunnen stimuleren, organiseren en verbinden. Mensen met affiniteit met de agrarische sector, belangstelling voor één of meer terreinen waarop Den Hâneker actief is: agrarisch natuurbeheer, streekproducten, plattelands toerisme, educatie, landbouw&zorg, duurzaamheid, energie en bewustwording. Heeft u bij een aantal punten het idee van ‘dat kan ik en dat lijkt mij wel wat’: kom eens praten!

Coördinator

Hij/zij coördineert de operationele werkzaamheden binnen de vereniging en is ook het aanspreekpunt voor het algemeen bestuur. Hij/zij maakt het jaarverslag.

Leden coördinator

Hij/zij is verantwoordelijk voor het ledenbestand en contacten met leden. Activiteiten voor leden. Ledenwerving.

Coördinator Vrijwilligers

Hij/ zij is gaat op zoek naar vrijwilligers en is de contactpersoon voor de vrijwilliger.

Een coördinator automatisering

Hij/ zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het systeem en de website.

Een coördinator communicatie en acties

Hij/zij is verantwoordelijk voor de acties van de vereniging.

Nog andere taken / vacatures:

  • Coördinatie project monitoring biodiversiteit.
  • Organiseren en uitvoeren presentaties Den Hâneker op o.a. de Streekparade, de fokveedag en het Oogstfeest.
  • Opzetten en onderhouden van een archief.

Vragen en/of reacties: info@denhaneker.nl  of bel naar 0183-601624.

Lid worden