Werkgroep Duurzame landbouw

De WAV, afkorting voor Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden, ontstond in 1983 naar aanleiding van een wereldvoedseldagviering.

Mondiaal denken en lokaal handelen werd het motto van de WAV. Zij gingen bij collega boeren op bezoek in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied en collega boeren kwamen hier op bezoek. Een tweezijdige relatie, met bezoeken over en weer. Vervolgens was er een delegatie van de WAV in Roemenië en Spanje. Kennis en ervaring werden uitgewisseld met mensen in andere situaties en andere landen. Dat stemde tot nadenken en inspireerde vaak om op een bepaalde manier verder te gaan of om toch een stap terug te doen.

Nog steeds, ultimo 2015, is het motto van de WAV “mondiaal denken, lokaal handelen”. Uitwisseling is nog steeds een hoofdactiviteit. Uitwisselen met mensen binnen Nederland en ook met (vooral) boeren in andere landen. Het land waar we nu het meest mee uitwisselen is Ghana.

Sinds 2011 heeft de WAV een uitwisselingsrelatie met melkveehouders in Suhum, Ghana. Driemaal zijn mensen van de WAV naar Ghana geweest (2011, 2012, 2015). In 2013 was Emmanuel Eshun op tegenbezoek in Nederland. In 2016 willen we weer een of meerdere Ghanezen bij ons uitnodigen.

Werkgroepleden:

BIJLAGE:

Suhum Heifer Milk Producers Association, Ghana

Lid worden