Skip to content

Project: Kringlooplandbouw

Als Den Hâneker willen wij handvaten bieden voor verduurzaming van de (melk)veehouderij in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Wij zijn ervan overtuigd dat er in onze regio veel animo is voor verduurzaming (ook binnen Den Hâneker) en met samenwerking heel veel kan worden bereikt. Met kringlooplandbouw als onderdeel van natuurinclusieve landbouw kunnen grote stappen worden gezet in de verduurzaming van de (melk)veehouderij door de band tussen natuur en landbouw te versterken.

Bij kringlooplandbouw wordt uitgegaan van de kracht van de natuur, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de potentie die de biodiversiteit heeft. Om de potentie van de natuur volledig te benutten is het zaak de bodem en het leven erin centraal te stellen. Door de potentie van de bodem en het bodemleven te benutten kan de externe input van grondstoffen (kunstmest en krachtvoer) en het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden verminderd. De natuur gaat de boer letterlijk helpen in de bedrijfsvoering, waarbij we de aarde benutten, maar niet uitputten.

Voor veel mensen klinkt dit vrij zweverig maar wordt onderschreven door heel veel deskundigen en boeren die al werken met kringlooplandbouw. Uit onderzoek en ervaringen van kringloopboeren blijkt dat kringlooplandbouw leidt tot minder verliezen, minder input, beter inkomen voor de boer, lagere milieubelasting en meer biodiversiteit.

Op zaterdag 9 juli 2022 heeft Roel Wigman, namens de werkgroep agrarisch natuurbeheer van Den Hâneker, de visie “Kringlooplandbouw als onderdeel van natuurinclusieve landbouw“ mogen presenteren aan het bestuur. Het bestuur is blij verrast met het eindresultaat en de visie kan haast niet op een beter moment komen!

Mocht u nog meer willen weten over de achtergronden van kringlooplandbouw en hoe dit er in de praktijk uitziet, bekijk dan eens onderstaande inspirerende video’s:

Uiteraard willen wij als Den Hâneker deze visie vertalen naar de praktijk. Om onze leden te stimuleren en te ondersteunen in de omschakeling naar kringlooplandbouw hebben wij onszelf ten doel gesteld een aantal belangrijke onderwerpen uit de visie om te zetten in projecten.

  • Meer organisch materiaal aan de kringloop toevoegen doormiddel van bokashi en andere stromen.
  • Bloemrijk grasland
  • De input van buitenaf vervangen door input van het eigen bedrijf (kringloop verkleinen).
  • Waterhuishouding (peilbeheer en ecologisch baggeren)
  • Promotiecampagne waardering voor de boer en lokaal voedsel

Wij kijken uit naar de stappen die wij met elkaar kunnen zetten voor verduurzaming van onze mooie regio en agrarische bedrijven. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen op het gebied van kringlooplandbouw.


Presentatie van de visie op 9 juli 2022. Op de foto: Ad van Rees voorzitter werkgroep ANB, Simon Kortleve, Tanja Kool, Roel Wigman, Kees Commijs voorzitter Den Hâneker

Back To Top
Lid worden