Skip to content

Project: Agrarische bedrijven in het groen

In onze streek zijn veel melkveehouderijen welke in de afgelopen jaren vernieuwd zijn. Ook zijn er nieuwe boerderijen bijgekomen door de ruilverkaveling. Bij veel van deze nieuwere boerderijen is minder aandacht besteed aan erfbeplanting. Dit terwijl een goede, streekeigen erfbeplanting een grote bijdrage levert aan de landschappelijke aankleding. Daarnaast verhoogt het de biodiversiteit, vangt het fijnstof en legt het CO2 vast.

Als Den Hâneker zijn we al geruime tijd bezig met het project Agrarische Bedrijven in het Groen. . Met het afronden van dit project waren er 93 deelnemende bedrijven waar een goede erfbeplanting is aangelegd. Een goede erfbeplanting zorgt er voor dat de boerderij met de stallen in het landschap is ingepast door inheemse bomen en struiken te planten.

factsheets landschapselementen

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN GOEDE ERFBEPLANTING?

 • Visitekaartje van je bedrijf en het zorgt voor landschappelijke inpassing.
 • Het zorgt voor schaduw, biedt bescherming tegen de wind en biedt je meer privacy.
 • Beplanting vangt fijnstof in en legt CO2 vast.
 • Erfbeplanting levert en goede bijdrage aan de biodiversiteit. Dat kan je mogelijk een hogere melkprijs opleveren bijvoorbeeld bij Deltamilk in hun Duurzaamheidsprogramma.

 

WAT KAN DEN HÂNEKER VOOR JE DOEN?
Gijsbert Pellikaan – adviseur bij Den Hâneker – bezoekt de deelnemende boeren bekijkt de mogelijkheden en stelt de plannen op. De stappen in dit project:

 1. Er wordt een afspraak gemaakt voor een 1e bedrijfsbezoek, waarbij Gijsbert de situatie op jouw bedrijf bekijkt en bespreekt met jou de wensen en mogelijkheden.
 2. Er wordt een beplantingsplan gemaakt (aanleg en beheer). Eventueel volgt een aanpassing.
 3. Plantmateriaal wordt gratis thuisbezorgt.
 4. Er wordt een overeenkomst opgesteld, met daarin het beplantingsplan en de toegekende subsidie. Ook de instandhoudingsverplichting van 10 jaar is daarin opgenomen.
 5. Na ondertekening wordt het plantmateriaal besteld en thuis afgeleverd.
 6. Je plant en legt alles zelf aan volgens het plan en meldt dat het klaar is. Gijsbert komt vervolgens nog een keer langs voor een controle.
 7. Na 3 tot 5 jaar bevestig je via een mailoproep dat de beplanting wordt beheerd overeenkomstig de afspraken.

DEELNEMEN?
Heb je nog vragen of interesse om deel te nemen?
Neem dan contact op met Gijsbert Pellikaan (gcpellikaan@gmail.com)

MEER INFO
Deelname-info blad Erfbeplanting op het agrarisch bedrijf

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Back To Top
Lid worden