Agrarische bedrijven in het groen

Den Hâneker is onlangs gestart met het project Agrarische Bedrijven in het Groen. Bij 80 boerenbedrijven van Den Hâneker leden willen we een mooie erfbeplanting realiseren. Dit is dus een mooi gelegenheid om u aan te melden. In de bijlage leest u meer over wat het allemaal inhoudt. Heeft u vragen, mail gerust naar gcpellikaan@gmail.com.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Deelname-info blad Erfbeplanting op het agrarisch bedrijf

Lid worden