Historie van Den Hâneker

Den Hâneker bestaat sinds 1994 en is hiermee de oudste natuur- en landschapsvereniging van Nederland. Den Hâneker zet zich in voor het behoud van de natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Leden zijn “boeren, burgers en buitenlui”.

In de jaren tachtig kwam er een groepje agrariërs regelmatig bij elkaar om over allerlei zaken met elkaar van gedachten te wisselen. De ene ontwikkeling in de sector was nog maar nauwelijks verwerkt of de volgende was er al weer.

Men stelde elkaar vragen. Nodigde sprekers uit. Legde internationale contacten. Had uitwisselingen met agrariërs uit Midden-Amerika en Colombia. Organiseerde elk jaar rond de wereldvoedseldag een bijeenkomst met bijzondere gasten en met bijzondere maaltijden. Leidraad voor de groep was: mondiaal denken en lokaal handelen.

Begin jaren negentig was de overheid bezig met een plan om het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in te delen in delen met een speciale bestemming. Ook dit was natuurlijk een belangrijk discussiepunt. Men stelde zich de vraag, of de regio dit niet veel beter zelf kon bepalen. Dus: overheid geef ons uw uitgangspunten en wij maken een indeling.
Met deze gedachte werd contact opgenomen met “Den Haag”. Op het voorstel werd positief gereageerd en om dit idee verder uit te werken werd de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker opgericht. Heel veel agrariërs sloten zich aan. Voormannen waren o.a. Teunis Jacob Slob, Max van Tilburg, Frits Kool en Ad van Rees.
Met toenmalig minister van Landbouw en Visserij van Aartsen werd een convenant afgesloten voor de uitvoering van het plan.

De jaren hierna begon Den Hâneker zich verder te ontwikkelen. Ook andere thema’s werden opgepakt. Ook burgers werden erbij betrokken. De vereniging groeide naar meer dan 1000 leden. Er ontstonden verschillende werkgroepen, die met een bepaald thema aan de slag gingen. Zo werd naast het agrarisch natuur- en landschapsbeheer het plattelandstoerisme opgepakt, streekproducten, educatie, landbouw & zorg, energie en de werkgroep waar het allemaal mee is begonnen de WAV.

Lid worden