Skip to content

Wij zijn Den Hâneker

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 

 

GEZOCHT – BESTUURSLEDEN

Met het oog op alle lopende projecten en de ambities die er zijn vanuit het bestuur, zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Heb jij interesse – of ken je iemand in je netwerk – laat het ons weten en stuur een mail naar voorzitter@denhaneker.nl

 

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden en op een duurzame wijze inhoud geven aan de instandhouding van natuur en landschap.

Op dit moment bestaat Den Hâneker uit 5 werkgroepen: Agrarisch NatuurbeheerDuurzame Landbouw, Educatie, Recreatie & Toerisme en Vierdaagse Alblasserwaard Al deze werkgroepen bestaan uit enthousiaste vrijwilligers die verknocht zijn aan deze prachtige streek waarin wij leven. Deze vrijwilligers willen de streek nog mooier, beter en duurzamer maken. En zij steken hun passie daarvoor niet onder stoelen of banken, zij delen dit graag met een ieder. Niet voor niets is een veelgehoorde uitspraak binnen Den Hâneker: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Werkgroepen

Weidevogelbeheer is een belangrijk speerpunt van de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer, net als botanisch beheer en het stimuleren van foerageergebieden voor overwinterende ganzen. Het belangrijkste doel is om nesten én jonge kuikens van weidevogels te beschermen, zodat de weidevogelstand in onze regio gelijk blijft of toe zal nemen.

Het motto van de werkgroep Duurzame landbouw is “mondiaal denken, lokaal handelen”. De uitwisseling van (agrarische) kennis is de hoofdactiviteit. Deze uitwisseling gebeurd nationaal, maar ook internationaal met o.a. Ghana.

De werkgroep Educatie probeert te laten zien hoe mooi onze streek is en wat er gedaan moet worden om deze zo mooi te houden. Jaarlijks worden er lessen gegeven
en excursies aangeboden naar agrarische bedrijven in de omgeving waar veel (regionale) basisscholen gebruik van maken. Ook zijn er lespakketten ontwikkeld waar deze basisscholen gebruik van kunnen maken.

De werkgroep Recreatie & Toerisme heeft ruim 100 leden, zij zorgen gezamenlijk voor de promotie van hun streek en zetten zich in voor het leefbaar en beleefbaar houden van het platteland. Zij vertellen met passie over hun streek & hun werk en bieden leuke activiteiten aan. Ook zijn er diverse ondernemers welke heerlijke streekproducten maken.

Sinds jaar en dag wordt deze fiets- en wandel-vierdaagse tijdens het Hemelvaarts-weekend in onze regio georganiseerd. De werkgroep Vierdaagse Alblasserwaard neemt de gehele coördinatie van dit fantastische evenement voor hun rekening.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws

Melkvee.nl | Onze Weidevogels – De luchtacrobaat van het boerenerf

De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel met nesten in boerenschuren, loodsen en stallen waar ze in en uit kunnen vliegen. Veel boeren kijken reikhalzend uit naar het moment waarop ze weer ‘thuiskomen’ na hun lange…

Artikel Kontakt | Molenaarsgraaf is het nieuwe Hollywood: Van Hoorne Studios breidt filmtak uit

MOLENAARSGRAAF • Toegegeven, de kop is een tikkeltje overdreven. Maar Van Hoorne Studios in Molenaarsgraaf zit absoluut boordevol ambities om het aanbod uit te breiden met kinderfilms. Een grote duw in de rug is dat…

Theater Peeriscoop | Voorstelling: Kalverencollectief – Aanstormend Talent Tarief (1/3)

Op vrijdagavond 1 maart is er weer een verrassende cabaretvoorstelling te zien in Theater Peeriscoop. Met een aantal ATT-avonden (Aanstormend Talent Tarief) probeert Theater Peeriscoop het Gorinchems publiek te bewegen zich eens te laten verrassen…

Back To Top
Lid worden