Den Hâneker, samen sterk voor de streek

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden en op een duurzame wijze inhoud geven aan de instandhouding van natuur en landschap.

Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland. Want samen staan we Sterk!!

NIEUW! Webinar ‘Ondernemen in tijden van Corona’. Lees hier meer over dit initiatief in samenwerking met Gemeente Molenlanden en Rabobank Lek en Merwede

Onze aandachtsgebieden:

Klik op onderstaande afbeelding om je aan te melden als lid

Nieuws

Agenda

Den Hâneker op YouTube

Projecten

Boer zoekt vleermuis

Voor vleermuizen zijn er steeds minder verblijfplaatsen. Den Hâneker wil daar graag iets aan doen.


Andere projecten: Vaarroutenetwerk
Natuur op je erfEven OpladenErfvogelprojectMijn Dak Jouw Dak

Lid worden