De agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker is in 1994 opgericht als een organisatie voor het ontwikkelen van het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De organisatie werd gestart door betrokken agrariërs die zich, samen met burgers uit de streek, inzetten voor het behoud en de verbetering van natuurwaarden en het aantrekkelijker maken van het landschap.

Het is belangrijk om dit uit te dragen naar boeren en burgers in én buiten de streek. Samenwerking met andere organisaties en verenigingen zijn daarom erg belangrijk. Het product van die gezamenlijke inspanning in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden is rust, ruimte, natuurontwikkeling en meer diversiteit in de flora en fauna.

Den Hâneker heeft verschillende werkgroepen:

 • Agrarisch Natuurbeheer
  Boter, kaas en……. ijsvogels
  Den Hâneker zet zich al jaren met succes in voor behoud van het unieke cultuurlandschap in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Boeren worden ondersteund bij zaken als weidevogelbeheer, onderhouden van knotwilgen en andere landschapselementen en we leveren daarmee een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit, natuur en landschap.
 • Plattelandstoerisme & Streekproducten
  Nederland op z’n Hollandst
  De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behoort tot de mooiste regio’s van Nederland. Ideaal voor (sportieve) rustzoekers, mensen die kunnen genieten van weidse uitzichten, natuur en cultuur. Voor een veelzijdig aanbod van B&B, theetuinen, culinaire fietsarrangementen en andere leuke tips en ideeën. Van oudsher zijn er veel boeren die de melk van hun koeien en geiten verwerken tot (boeren) zuivelproducten. Ook boomgaarden horen bi jonze streek. Veel boerderijwinkeltjes verkopen fruit en flessen met zelf geperst sap. Ook ijs, jam, gerookte vis en wijn behoren tot onze streekproducten. Op diverse plaatsen worden deze streekproducten verkocht. Lekker en verantwoord.
 • Educatie
  Kinderen boeien met koeien en bloemen die bloeien
  Kinderen die op jonge leeftijd in contact komen met de natuur, dieren en het boerenbedrijf hebben daar later veel profijt van. Daarom zijn er lespakketten ontwikkeld voor de basisschool, zijn er oriëntatie-dagen voor de brugklassers en beleefdagen voor kleuters.
 • Duurzame landbouw (WAV)
  Bewustwording van boeren en burgers in binnen- en buitenland
  We zoeken met elkaar naar duurzame wegen van landbouw bedrijven én van consumeren. We zoeken samen: boeren en burgers, vanuit Nederland en vanuit Ghana. We ontmoeten elkaar ook: het ene jaar in Nederland, het andere jaar in Ghana. Bewust mondiaal denken en bewust lokaal handelen, daar gaat het om.
Lid worden