Skip to content

Wij zijn Den Hâneker…

Den Hâneker, een naam die bij velen wel bekend is. Wist je dat een hâneker eigenlijk een mannetjesgrutto is in de streektaal? Maar wat doet Den Hâneker nu precies? Sinds 1994 zetten wij ons in voor behoud van de natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit maakt ons de oudste natuur- en landbouwvereniging van Nederland. Echte pioniers!

VAN KEUKENTAFEL TOT CONVENANT
In de jaren tachtig kwam er een groepje agrariërs regelmatig bij elkaar aan de keukentafel om over allerlei zaken met elkaar van gedachten te wisselen. De ene ontwikkeling in de sector was nog maar nauwelijks verwerkt of de volgende was er al weer. Men stelde elkaar vragen. Nodigde sprekers uit. Legde internationale contacten. Had uitwisselingen met agrariërs uit Midden-Amerika en Colombia. Organiseerde elk jaar rond de wereldvoedseldag een bijeenkomst met bijzondere gasten en met bijzondere maaltijden. Leidraad voor de groep was: mondiaal denken en lokaal handelen.

Begin jaren negentig was de overheid bezig met een plan om het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in te delen in delen met een speciale bestemming. Ook dit was natuurlijk een belangrijk discussiepunt. Men stelde zich de vraag, of de regio dit niet veel beter zelf kon bepalen. Dus: overheid geef ons uw uitgangspunten en wij maken een indeling.

Met deze gedachte werd contact opgenomen met “Den Haag”. Op het voorstel werd positief gereageerd en om dit idee verder uit te werken werd de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker opgericht. Heel veel agrariërs sloten zich aan. Voormannen waren o.a. Teunis Jacob Slob, Max van Tilburg, Frits Kool en Ad van Rees. Met toenmalig minister van Landbouw en Visserij van Aartsen werd een convenant afgesloten voor de uitvoering van het plan.

UITBREIDING VAN DE VERENIGING
De jaren hierna begon Den Hâneker zich verder te ontwikkelen. Ook andere thema’s werden opgepakt. Ook burgers werden erbij betrokken. De vereniging groeide naar meer dan 1000 leden. Er ontstonden verschillende werkgroepen, die met een bepaald thema aan de slag gingen.

Op dit moment bestaat Den Hâneker uit 5 werkgroepen:
Agrarisch Natuurbeheer
Duurzame Landbouw
Educatie
Recreatie & Toerisme

Al deze werkgroepen bestaan uit enthousiaste vrijwilligers die verknocht zijn aan deze prachtige streek waarin wij leven. Deze vrijwilligers willen de streek nog mooier, beter en duurzamer maken. En zij steken hun passie daarvoor niet onder stoelen of banken, zij delen dit graag met een ieder. Niet voor niets is een veelgehoorde uitspraak binnen Den Hâneker: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Download ook onze brochure “Wij zijn Den Hâneker”

Natuur is ontzettend belangrijk en tegelijk in onze gemeente ook nog vaak onontdekt voor mensen van buiten de regio. De natuur in dit gebied heeft een grote recreatieve waarde. Daarom ben ik blij met initiatieven van inwoners om al dat moois te behouden en de leefbaarheid in onze mooie gemeente te bevorderen. – Sjors Fröhlich (Burgemeester Vijfheerenlanden)

Back To Top
Lid worden