De agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker is in 1994 opgericht als een organisatie voor het ontwikkelen van het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De organisatie werd gestart door betrokken agrariërs die samen met burgers uit de streek zich inzetten voor het behoud en de verbetering van natuurwaarden en het aantrekkelijker maken van het landschap.

Het is belangrijk om dit uit te dragen naar boeren en burgers in én buiten de streek. Samenwerking met andere organisaties en verenigingen vinden zij nuttig en effectief. Het product van die gezamenlijke inspanning in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden is rust, ruimte, natuurontwikkeling en meer diversiteit in de flora en fauna.

Agrarisch Natuurbeheer
De eerste actie was het organiseren van agrarisch natuurbeheer. Het is verheugend om vast te stellen dat dit onderdeel van de vereniging ook ná tien jaar nog steeds groeit. Boeren nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

De volgende ontwikkeling is het opstarten van plattelandstoerisme. Het aardige van dit werkveld is dat hier ook burgers kunnen participeren. Boeren en burgers vullen elkaar aan in het verantwoordelijkheid nemen voor deze ontwikkeling.

Landbouw & Zorg
De nieuwste vorm van plattelandsontwikkeling is in 2001 begonnen, Landbouw & Zorg. Bij verantwoordelijkheid hoort het zorgen voor. Ook in dit werkveld is er een mooie combinatie van boeren en burgers te maken.

Leden
De leden van Den Hâneker zijn fier op hun arbeid voor het gebied, daarom wordt er ook jaarlijks onderwijs gegeven aan kinderen en ouderen. De werkgroep educatie probeert aanschouwelijk te maken hoe mooi flora en fauna zijn en wat er gedaan moet worden om het mooi te houden!

Lid worden