Werkgroepen

Plattelandstoerisme & Streekproducten

Onder plattelandstoerisme verstaat de vereniging alle kleinschalige toeristische en recreatieve activiteiten op het platteland. Daarnaast biedt onze streek de lekkerste streekproducten!

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking, vanuit gelijkwaardigheid. Mondiaal denken en lokaal handelen.

Agrarisch natuurbeheer

De werkgroep Agrarisch Natuur draagt zorg voor weidevogelbeheer, botanisch beheer en bijvoorbeeld foerageergebieden voor overwinterende ganzen.

Educatie

De werkgroep Educatie wil leerlingen en beginnende studenten laten genieten van wat er te beleven en te leren valt op en rond de veehouderijbedrijven in onze mooie streek!

Lid worden