Skip to content

Werkgroepen

Op dit moment bestaat Den Hâneker uit 4 werkgroepen: Agrarisch NatuurbeheerDuurzame Landbouw, Educatie en Recreatie & Toerisme. Al deze werkgroepen bestaan uit enthousiaste vrijwilligers die verknocht zijn aan deze prachtige streek waarin wij leven. Deze vrijwilligers willen de streek nog mooier, beter en duurzamer maken. En zij steken hun passie daarvoor niet onder stoelen of banken, zij delen dit graag met een ieder. Niet voor niets is een veelgehoorde uitspraak binnen Den Hâneker: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

 

Molenlanden heeft veel te bieden en is aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen om te zorgen voor het behoud van ons prachtige gebied. Den Hâneker is hierbij voor ons een zeer gewaardeerde partner. – Theo Segers (Burgemeester Molenlanden)

AGRARISCH NATUURBEHEER

Weidevogelbeheer is een belangrijk speerpunt van de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer, net als botanisch beheer en het stimuleren van foerageergebieden voor overwinterende ganzen. Het belangrijkste doel is om nesten én jonge kuikens van weidevogels te beschermen, zodat de weidevogelstand in onze regio gelijk blijft of toe zal nemen.

DUURZAME LANDBOUW

Het motto van de werkgroep Duurzame landbouw is “mondiaal denken, lokaal handelen”. De uitwisseling van (agrarische) kennis is de hoofdactiviteit. Deze uitwisseling gebeurd nationaal, maar ook internationaal met o.a. Ghana.

EDUCATIE

De werkgroep Educatie probeert te laten zien hoe mooi onze streek is en wat er gedaan moet worden om deze zo mooi te houden. Jaarlijks worden er lessen gegeven
en excursies aangeboden naar agrarische bedrijven in de omgeving waar veel (regionale) basisscholen gebruik van maken. Ook zijn er lespakketten ontwikkeld waar deze basisscholen gebruik van kunnen maken.

RECREATIE & TOERISME

De werkgroep Recreatie & Toerisme heeft ca. 75 leden, zij zorgen gezamenlijk voor de promotie van hun streek en zetten zich in voor het leefbaar en beleefbaar houden van het platteland. Zij vertellen met passie over hun streek & hun werk en bieden leuke activiteiten aan. Ook zijn er diverse ondernemers welke heerlijke streekproducten maken.

Back To Top
Lid worden