Erfvogel project

Bestellen

Adopteer een erfvogel!

Roel Wigman is afgelopen najaar gestart met het project  Adopteer een erfvogel. Doormiddel van dit project kunnen mensen uit de streek nestkasten, fruitbomen e.d. bij agrariërs/erfbezitters adopteren.  Met behulp van deze adopties wordt de bescherming van erfvogels gefinancierd en gestimuleerd. Erfvogels zijn wilde vogelsoorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van boerenerven. Boerenzwaluw en steenuil zijn echte icoonsoorten op het erf, maar soorten als ringmus, spreeuw en witte kwikstaart mogen niet vergeten worden.  Als u uw erf wilt opstellen voor adopties of meer informatie wenst ontvangen wij graag een reactie op info@denhaneker.nl.

Via de button ‘Bestellen’ komt u bij het adoptieformulier, waar u kunt kiezen uit verschillende producten. Als u een keuze heeft gemaakt en de nodige gegevens heeft ingevuld, kunt u de adoptie starten door op de button ‘Versturen’ te klikken. Den Hâneker ontvangt deze gegevens en gaat voor u aan de slag zodra u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt.

Voor informatie over de producten klikt u hier.

U kunt deze informatie ook via het adoptieformulier bereiken.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart zijn twee voorbeelderven van nestkasten, fruitbomen en struiken voorzien. Lees verder onder het kopje nieuws.

 

 

Lid worden