Werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie probeert aanschouwelijk te maken hoe mooi de streek is en wat er gedaan moet worden om het mooi te houden.

Daarvoor worden jaarlijks lessen gegeven en excursies naar de agrarische bedrijven in de omgeving gemaakt. Op deze website vindt u informatie over de lespakketten, de excursies, de werkgroep en u kunt zich online aanmelden voor deelname aan een excursie. Om u een indruk te geven van hoe het in de lessen en tijdens de excursie in z’n werk gaat heeft de werkgroep Educatie een filmpje gemaakt:

Lespakketten

Den Hâneker heeft verschillende lespakketten ontwikkeld over wat de boer doet om vogels en planten de ruimte te geven. De lespakketten zijn compleet met lesmateriaal en excursie.

Downloads

Links

Inschrijfformulier voor scholen

Let op: per groep moet 1 aanmeldformulier worden ingevuld. Meerdere groepen betekent dus meerdere formulieren.

Naam van de school (*)
Factuuradres (*)
Groep (*)
Naam van de groepsleerkracht (*)
06 nummer leerkracht (*)
Eventueel 06 nummer inval/tweede leerkracht
E-mailadres school (*)
Voorkeurtijd telefoonverkeer (*)
Keuze lespakket (*)
SlootkantbeheerErf-en WeidevogelsWelkom op de boerderij, ZML & onderbouw basisscholen
Aantal leerlingen (*)
Aantal begeleiders (*)
Voorkeurdag/dagen excursie (*)

Lid worden