Lespakket Erf- en Weidevogels

De lessen gaan over vogels die in onze streek veel voorkomen en de manier waarop de activiteiten van boeren de vogelstand bevorderen. Van oudsher bieden erf, beplanting en gebouwen voor veel vogels een goede nestgelegenheid.

De weidevogels houden juist van het open land en worden begunstigd door het weidevogelbeheer met aangepaste maaidata en nestbescherming.

Het lesboekje
De inleidende les gaat over de bouw van vogels, veren en vleugels daarna volgt een les over de activiteiten van de boer om de vogels de ruimte te geven. De inleidende lessen zijn belangrijk voor een zinvol bezoek aan de boerderij en het land. Het lesboekje kan voor iedere leerling gekopieerd worden, het is ook mogelijk om voor iedere leerling een boekje te bestellen.

Excursie

Na opgave wordt er een agrarisch bedrijf bij uw school in de omgeving gezocht (in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), de boer of boerin zal contact opnemen om een datum af te spreken voor het bezoek. Tijdens de excursie zal de ene groep eerst rondgeleid worden door de boer of boerin over het bedrijf.

De andere groep gaat in het veld met verrekijkers op zoek naar vogels, het is de bedoeling zoveel mogelijk soorten te herkennen en het gedrag te observeren. Verder zal gezocht worden naar insecten, wormen, en andere dieren of plantendelen die door de vogels als voedsel worden gebruikt. De onderzoeken vinden plaats onder leiding van de begeleidende groepsleerkracht.
Een afwisselende excursie van minimaal 1,5 uur.

Leskist Erf- en Weidevogels
De verrekijkers, loeppotjes, schepjes, zoekkaarten, kortom alle benodigde materialen voor de onderzoeken in het veld, worden bezorgd in een leskist. Deze zal op de dag van excursie op het agrarische bedrijf klaar staan. De kinderen hoeven alleen hun werkboekje en potlood mee te nemen.

Creatieve afsluiting
Het project kan op school afgesloten worden met een les ‘nestkasten maken’. De materialen kunnen evt. besteld worden bij de Stichting Veldstudie.

De nestkasten kunnen rond de school of bij de leerlingen thuis opgehangen worden. Zo helpt u met uw leerlingen ook een beetje mee bij de woningnood van vogels.

Een andere mogelijkheid ter verwerking van de opgedane kennis is het maken van een kwartet.

Lid worden