Skip to content

Project: Vaarroutenetwerk

Beleef de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanaf het water!

We zijn trots op onze streek en willen de bezoeker graag laten meegenieten van al het moois wat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te bieden heeft. Nadat Den Hâneker al betrokken is geweest bij de ontwikkeling van zowel fietsroutes als een wandelroutenetwerk, werd het tijd voor een route over het water. Dit terwijl we zoveel mooie waterwegen hebben! Reden voor de werkgroep Recreatie & Toerisme om het initiatief te nemen voor het realiseren van een regionaal vaarroutenetwerk, zodat het gebied ook beleefbaar is vanaf het water.

WERKGROEPEN
Op 14 oktober 2015 is het project “Realisatie Regionaal Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden” van Den Hâneker van start gegaan en zijn de eerste stappen gezet. Hier hebben 4 werkgroepen aan meegewerkt, welke elk een aantal taken voor hun rekening namen:

 • Werkgroep Routes:
  Deze werkgroep heeft 10 vaarroutes gemaakt, als ook de bijbehorende routekaarten.
 • Werkgroep Infrastructurele Voorzieningen:
  Deze werkgroep heeft ervoor gezorgd dat er 5 bestaande steigers gerenoveerd werden. Ook zijn er 10 nieuwe steigers gerealiseerd. Langs het gehele vaarroutenetwerk zijn 75 routebordjes geplaatst, als zo ook 10 informatiepanelen.
 • Werkgroep Informatie & Communicatie:
  Deze werkgroep heeft zorg gedragen voor de gebiedsinformatie langs de routes, zowel digitaal als middels een folder.
 • Werkgroep Historische Vereniging Binnenwaard:
  Deze werkgroep heeft ervoor gezorgd dat er een historische overtoom is geplaatst ter hoogte van de Alblasserpoort. Ook zijn er diverse kleine monumenten langs de vaarroutes geplaatst. Zij hebben ook een format/blauwdruk gemaakt voor andere Historische Verenigingen t.b.v. kleine monumenten langs de routes. Daarnaast is er samengewerkt met de werkgroep Informatie & Communicatie op het gebied van gebiedsinformatie.


FEESTELIJKE OPLEVERING
Op zaterdag 22 april 2017 werd het regionale vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden officieel in gebruik genomen en werd er een overtoom onthuld in het Alblasserbos langs de Sliedrechtse Binnenvliet en het terrein van de Gasunie. De overtoom is aangelegd als onderdeel van het vaarroutenetwerk dat op verschillende plaatsen in de Alblasserwaard is gerealiseerd en is een uniek cultuurhistorische element dat in vroeger tijden door bewoners van de Alblasserwaard veelvuldig werd gebruikt. De beleving van het gebied heeft de belangrijkste plaats gekregen. Denk aan natuurbeleving, als ook aan cultuur-historische beleving.

vaarroutenetwerk Alblasserwaard

EINDRESULTAAT
Benieuwd naar het resultaat van dit project? Check de vaarroutes.

Back To Top
Lid worden