Skip to content

Project: MijnDakJouwDak

In 2010 is Den Hâneker gestart met het project ‘MijnDakJouwDak’. Het project heeft ten doel om samen groene energie op te wekken en wordt gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Duurzaam denken en doen staat hoog in het vaandel bij Den Hâneker, maar ook bij de achterban. We worden ons steeds bewuster van de noodzaak beter om te gaan met ons milieu en onze energiebronnen. Op energie bezuinigen en duurzame energie opwekken zoals groene stroom met zonnepanelen, zonnecollectoren en lichtpanelen helpen ons energieneutraal te kunnen wonen en werken.

MijnDakJouwDak is een initiatief van Den Hâneker dat hier op in gaat door daar waar de ruimte er is de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren en zo groene stroom op te wekken waar omringende bewoners van profiteren. Op daken van boerenschuren en stallen bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook op het dak van Avonturenboerderij Molenwaard. Overheden, agrariërs en burgers gaan hierbij samen aan de slag voor een duurzame streek. Want in een duurzame Alblasserwaard en Vijfheerenlanden blijft het in de toekomst goed leven en werken en maakt duurzame energie tot economische drager van het platteland. Europa helpt ons daarbij en investeert mee.

 

europa“Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

http://ec.europa.eu/agriculture/

Back To Top
Lid worden