Skip to content

Project: Even opladen

In 2011 zijn wij van start gegaan met het project ‘Even opladen’. Het doel hiervan is;
– Energie opwekken in de eigen streek
– Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het (plattelands)toerisme
– Mensen helpen die gebonden zijn aan een elektrische fiets of scootmobiel

OPLAADPALEN
De Alblasserwaard/Vijfheerenlanden leent zich uitstekend voor het maken van fietstochten, steeds meer zijn ook de elektrische fietsen in opmars. Daarom kwam het idee ter sprake om in de streek energie op te wekken met zonnepanelen en deze energie beschikbaar te stellen aan mensen met elektrische fietsen/scootmobielen. Het uitgangspunt is dat op elke plaats in onze streek binnen 10 kilometer een oplaadpaal binnen bereik is, zo zijn er 25 oplaadpunten geplaatst. Al deze oplaadpalen zijn geplaatst bij adressen, waar ook iets te doen is. Het opladen vraagt enige tijd, dit is de perfecte gelegenheid om een kijkje te nemen bij deze ondernemers!

FOLDERKASTEN
Bij veel van deze oplaadpalen zijn ook folderkasten te vinden. Het idee is, dat tijdens het opladen gekeken kan worden naar de volgende (fiets)stop. In deze folderkasten zijn veel folders van Den Hâneker ondernemers te vinden, maar natuurlijk ook onze polderglossy waar nog veel meer in beschreven is.

ROUTEBOEKJE
Ook is er een routeboekje gemaakt met 5 fietsroutes en 2 wandelroutes, de adressen van de oplaadpalen zijn hier aan elkaar verbonden. Hier staan ook diverse horeca-punten op aangeduid. Het project is nu afgerond. De routeboekjes zijn verkrijgbaar bij alle oplaadpunten en bij de VVV informatie punten. Voor meer informatie over het project, mail naar: info@denhaneker.nl

SUBSIDIE
Het project is een prachtig stuk plattelandsontwikkeling en wordt voor 44 % betaald uit het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert hiermee in haar platteland. Zij ondersteunt initiatieven van particulieren, gemeenten, ondernemers en organisaties van het platteland. Samenwerking en innovatie staan hierbij centraal.

europa

Project Even Opladen: Europa investeert in zijn platteland!

EEN FOTO IMPRESSIE:

SPONSORS:

Back To Top
Lid worden