Skip to content

Toekenning donatie A.A. de Haan stichting voor Denkend aan Holland

Onlangs hebben wij het positieve bericht mogen ontvangen dat de A.A. de Haan stichting een donatie van € 1500,- heeft toegekend aan project Denkend aan Holland. Wat een goed nieuws!
Dit bedrag zullen wij gebruiken om in 2022 enkele verbeteringen/toevoegingen aan het platform toe te voegen.

De stichting heeft als doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen aan instellingen of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemeen nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Kijk voor meer informatie op: www.dehaanstichting.nl

Back To Top
Lid worden