Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Onderzoek terugkeer rode diesel positief ontvangen

Agrarische bedrijven staan te springen om de herinvoering van rode diesel. LTO Nederland, Cumela en individuele boeren hebben dit kenbaar gemaakt.

De herinvoering staat sinds deze week op de agenda in politiek Den Haag. De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht op korte termijn onderzoek te doen naar een mogelijke terugkeer van rode diesel. Het voorstel werd ingediend door Caroline van der Plas (BBB) met ondersteuning van Chris Stoffer (SGP) en Wybren van Haga (BVNL). Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie.

Voor rode diesel hoeft minder accijns te worden betaald dan voor gewone diesel. Rode diesel werd in Nederland in 2013 afgeschaft voor toepassing door onder meer boeren, tuinders en loonwerkers. Alleen scheepvaartbedrijven mogen er nog gebruik van maken. Het verschil tussen gewone en rode diesel was destijds 15 cent per liter. Nu zou dat verschil 20 cent per liter zijn.

Gestegen energieprijzen

In de agrarische sector klinkt er roep om herinvoering, nu de energieprijzen zijn gestegen. Onduidelijk is of deze kosten een-op-een kunnen worden doorberekend. ‘Wij pleiten voor herinvoering’, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. ‘Het zou enorm helpen om de brandstofkosten te verminderen. We zouden de kostprijs wat kunnen drukken en daardoor hoeven de prijsstijgingen voor de consument minder hoog te zijn.’

Ook Cumela, de organisatie van loonbedrijven, infra en grondverzet, ziet herinvoering helemaal zitten. ‘Zeker in de grensstreek wordt het toegejuicht, want loonbedrijven ondervinden daar concurrentie van Belgische loonbedrijven die goedkopere brandstof tanken’, zegt woordvoerder Toon van der Stok.

De betrokkenen zien geen onoverkomelijke praktische of logistieke bezwaren die herinvoering van rode diesel in de weg kunnen zitten.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden