Skip to content

Den Hâneker | Boeiende excursie weidevogelbeheer (16/5)

In het voorjaar van 2024 organiseren Den Hâneker en Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden weer een boeiende weidevogelexcursie. De excursie is primair bedoeld voor agrariërs, maar ook voor anderen interessant. Deelname is gratis, en inclusief lunch.

De opzet van de excursie is eenvoudig. Eerst vertellen de doorgewinterde weidevogelaars André Hornstra en Theo Bakker iets over de achtergrond van het weidevogelbeheer. Welke soorten vogels rekenen we tot de weidevogels? Hoe is hun gedrag? Wat zijn belangrijke kenmerken van een goed weidevogelgebied? Denk aan openheid en rust.

Vervolgens duiken ze wat dieper in het weidevogelbeheer zelf. Hoe voer je goed weidevogelbeheer uit? Denk aan de aanleg van drassige weiden (plasdrassen), en aan kruidenrijk beheer. Ze besteden aandacht aan het later of juist vroeger maaien van grasland (mozaïekbeheer). En aan het (voor)beweiden ervan. En natuurlijk aan nestbescherming, in combinatie met kuikenvelden. Met als uiteindelijk doel: meer kuikens die vliegvlug worden. Ook voedselbeschikbaarheid en -bereikbaarheid passeren de revue. Evenals predatie.

André en Theo hebben veel ervaring met het zoeken en beschermen van weidevogelnesten (André vond in 2018 zelfs het eerste kievitsei van Nederland). Dat laten ze na de lunch in het veld zien. Hoe herken je weidevogels, en hoe duid je hun gedrag? Hoe spoor je hun nesten op? En hoe voorkom je onnodige verstoring? Ze besteden ook aandacht aan de samenwerking met de agrariërs en het collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Kortom: de excursie is boeiend en nuttig voor iedereen!

Back To Top
Lid worden