Skip to content

Waterschap: Dijken zijn op tijd versterkt tot nieuwe norm

REGIO • De dijken die de komende jaren worden versterkt in het rivierengebied, voldoen in 2022 aan de nieuwste veiligheidsnormen. Dat meldt Waterschap Rivierenland, die erover gaat.

Intussen zorgde het uitzonderlijke weer van 2018, met hoogwater in de winter en een droge zomer, niet voor problemen. Dat staat te lezen in de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert.

Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders veilig wonen en werken.

Sinds 2017 gelden nieuwe normen voor de veiligheid. Vorig jaar bleek bij een eerste scan dat ongeveer 160 kilometer sterk afweek van de nieuwe norm; deze dijken zijn versneld beoordeeld en worden tot 2022 als eerste versterkt via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Bij de andere trajecten startte dit jaar een intensieve beoordeling. Het Waterschap verwacht deze winter de eerste uitkomsten te melden aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), als toezichthouder namens het Rijk.

Uitzonderlijk weer
In 2018 was enkele malen sprake van uitzonderlijke weersomstandigheden. Vorige winter stormde het zeven keer hard op zee, in januari was er hoogwater op de rivieren en de zomer was uitzonderlijk droog. Het leidde niet tot problemen. Met het winterseizoen voor de deur zijn er voor de veiligheid geen kritieke aandachtspunten. “Wel zijn we in een deel van het gebied alert in situaties waar tijdens droogte scheuren zijn aangetroffen”, meldt het Waterschap.

In een audit oordeelde de Inspectie dit voorjaar dat Waterschap Rivierenland de organisatie van het dijkbeheer goed op orde heeft. Waterschap Rivierenland verzorgt voor waterveiligheid de crisisbeheersing, onderhoudt daarvoor een professionele organisatie en een dijkleger waarin ook 180 vrijwilligers helpen.

Bron: het Kontakt/beeld: Bert Bons

Back To Top
Lid worden