Skip to content

Tweederde van vleermuissoorten Zuid-Holland op boerenerven waargenomen

Op de 25 boerenbedrijven die meededen aan het project ‘Boer zoekt Vleermuis’ is tweederde van alle vleermuissoorten in Zuid-Holland waargenomen. In de provincie komen in totaal twaalf soorten voor. CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdierenvereniging hebben het project – waar met name melkvee- en bollenbedrijven aan meededen – in 2018 en 2019 in opdracht van provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

Het doel van het project ‘Boer zoekt Vleermuis’ is om de aanwezigheid van vleermuizen op agrarische bedrijven te stimuleren door hun leefomgeving op de erven te verbeteren. De 25 boerenbedrijven die meededen aan het project zijn aangesloten bij de agrarische natuurverenigingen (ANV) Den Hâneker en Geestgrond. Het project werd dan ook in samenwerking met agrarische verenigingen uitgevoerd.

Vleermuiskasten
In 2018 werden op de bedrijven zo’n 230 vleermuiskasten opgehangen. De boerenbedrijven werden bezocht door een vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging. Deze bepaalde in overleg met de boer welke vleermuiskast – er waren vijf verschillende typen – het beste op welke plaats opgehangen kon worden. Daarnaast is er op een negen bedrijven extra erfbeplanting aangelegd. Groene, lijnvormige landschapselementen worden door vleermuizen gebruikt om langs te foerageren.

Franjestaart
Om te bepalen welke vleermuissoorten op welk erf voorkomen, zijn er in 2019 gedurende twee nachten opnamen gemaakt. Hiervoor werd een batlogger gebruikt; hiermee worden automatisch geluidsopnamen van vleermuizen gemaakt. Op de bedrijven die aangesloten zijn bij ANV Geestgrond in de bollenstreek zijn zeven soorten waargenomen: de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis en watervleermuis.

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn bij bedrijven van ANV Den Hâneker acht soorten vleermuizen waargenomen. Het betrof dezelfde soorten die al bij bedrijven van ANV Geestgrond werden gezien maar ook de franjestaart werd hier waargenomen.

Plaaginsecten
Vleermuizen zijn effectieve bestrijders van plaaginsecten, zo stellen CLM en de Zoogdierenvereniging. Eén vleermuis kan volgens hen per nacht honderden tot duizenden insecten vangen. De dieren kunnen dus helpen bij het verminderen van de vliegendruk in en rondom de stal. Daarnaast jagen vleermuizen ook op insecten boven gewassen en langs randen van percelen.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden