Skip to content

Schouten sluit sanering melkveehouderij niet uit

Minister Schouten sluit niet uit dat het kabinet meer geld uittrekt voor een verdere warme sanering van de varkenshouderij. Ook houdt ze de mogelijkheid van een uitbreiding naar andere sectoren open.

Dit antwoordde ze op vragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet, die wilde weten of de regering werk wilde maken om alle varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de warme sanering, ook daadwerkelijk mee te laten doen. Ook vroeg Bromet of de regeling kon worden opengezet voor andere sectoren.

Schouten wilde nog geen toezeggingen doen, maar hield de mogelijkheid open. Eerst wil ze de huidige warme sanering nog evalueren. Ze sloot daarbij niet uit dat boeren die zich hebben aangemeld, zich later nog terugtrekken. „Eind april is het proces – het selecteren en aanschrijven van bedrijven, en het ontvangen van hun antwoord – helemaal rond”, vertelde ze. Maar ze zegde toe binnen een maand een overzicht te geven – „op geaggregeerd niveau, niet op het niveau van het individuele bedrijf” – van de bedrijven die op de regeling hebben ingeschreven.

Frank Futselaar (SP) stelde voor dat de regering zich bij een volgende saneringsronde vooral richt op bedrijven die op meerdere manieren belastend zijn. „Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die dichtbij een Natura 2000-gebied zitten en ook in een veenweidegebied”, gaf hij als voorbeeld. Maar minister Schouten wilde daar niet op vooruitlopen. Later dit jaar, vertelde ze, zal de regering komen met verdere middelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Voor die tijd wil ze bevestigen noch ontkennen dat een verdere sanering tot die middelen behoort.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden