Skip to content

Subsidie voor Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een subsidie toegekend van € 10.000 aan de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden. Het geld is bedoeld voor de digitale beeldbank. Het gaat met name om samenvoeging en verder uitbreiden van wat er aan beeldmateriaal al is en dit nog beter toegankelijk maken voor een groot publiek. Het doel is dat de waardering voor de boerderijen in het werkgebied bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht komt.

ACTUALISATIE
Nu Boerderij & Erf A-K-V zich ook bezighoudt met het gebied van de Krimpenerwaard, zijn er acties nodig om tot een goede samenwerking met de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te komen. Een belangrijke activiteit daarbij is het bundelen van de bestaande beeldbankinformatie. Zo moet de boerderijenbeeldbank van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geactualiseerd worden. De reeds aanwezige foto’s van boerderijen in de Krimpenerwaard moeten hier aan worden toegevoegd, zodat er een eenvoudig te raadplegen eenheid ontstaat.

UITVOERING
De uitvoering van de werkzaamheden starten na de zomervakantie en dit zal geruime tijd in beslag nemen, maar gefaseerd gebeuren. In eerste instantie moet er een goede basis worden gelegd en bezien wat er precies aangevuld moet worden. Het uitgangspunt moet zijn dat de beeldbank goed te gebruiken is door iedereen die daar behoefte aan heeft. Niet in de laatste plaats de overheden, als die worden geconfronteerd met vergunningaanvragen, wijzigingen of anderszins. Maar ook instellingen uit het maatschappelijk middenveld kunnen gebaat zijn bij een goede beeldbank.

VRIJWILLIGERS NODIG
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft Boerderij & Erf A-K-V behoefte aan vrijwilligers. Zij zullen de – opnieuw – te fotograferen boerderijen langsgaan, zo nodig contact hebben met de bewoners en/of eigenaren en het eerste deel van het digitaliseren voor hun rekening nemen. Een tweede groep vrijwilligers is nodig om de beeldbank vorm te geven en van verdere informatie te voorzien. Als u geïnteresseerd bent in het meewerken aan de verdere instandhouding van ons mooie landelijke gebied, dan bent u van harte welkom. Reacties kunnen naar Boerderij & Erf A-K-V, Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers, e-mail secretariaat@boerderijenerf.nl, telefoon 0184-661425. Zie voor meer informatie over de stichting de website: www.boerderijenerf.nl.

Back To Top
Lid worden