Skip to content

Speciale wet moet voorkomen dat Kinderdijk ten onder gaat aan commercie

Een ‘speciale wet’ kan voorkomen dat Kinderdijk ten onder gaat aan de commercie. Dat denken de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam.

Zij onderzoeken de invoering van zo’n wet voor het gehele gebied rondom de wereldberoemde molens, die dan voorrang zou krijgen op de bestaande bestemmingsplannen en verordeningen.

,,De dorpen Kinderdijk, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland moeten zich in de luwte van de toeristenstroom kunnen blijven ontwikkelen als prettige plek om te wonen. We willen voorkomen dat commercie en plat vermaak, bijvoorbeeld in de vorm van toeristenwinkels, het gebied gaan overheersen’’, stellen de gemeenten. ,,Waar huidige regelgeving tekort schiet, is het misschien mogelijk om regels op te stellen die verder gaan dan wat gebruikelijk is: een speciale wet.’’

Volgens de gemeenten zijn er nu al signalen van ‘ongewenste ontwikkelingen’ rond het molengebied, dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld trekt. ,,We zien de laatste jaren vaker commerciële bedrijven die geld willen verdienen aan het gebied maar niets bijdragen aan de leefbaarheid en/of het in stand houden van het werelderfgoed.’’

Openbaar gebied
Als voorbeeld noemen ze de boten die aan de steiger in Kinderdijk aanleggen en groepen gratis een uur langs de molens laat lopen. Het gebied is openbaar, al worden bezoekers gestimuleerd om een kaartje te kopen. ,,Ook de ongebreidelde uitbreiding van scooter- en fietsverhuur willen we zoveel mogelijk voorkomen.’’

Het onderzoek naar een ‘speciale wet’ of een ‘aparte status’ voor het gebied werd onlangs besproken bij een bijeenkomst met omwonenden en andere betrokken partijen.

Parkeren
Een ‘stuurgroep’ – waar naast de gemeenten ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), Waterschap Rivierenland, de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) in zitten – buigt zich al langer over de toekomst van het toeristische molengebied én de leefbaarheid voor de omgeving.

Onlangs werd bijvoorbeeld al duidelijk dat Molenlanden samen met Alblasserdam haast wil maken met het invoeren van betaald parkeren of parkeervergunningen, in elk geval in Kinderdijk en op de West-Kinderdijk in Alblasserdam. Op die manier moet de overlast van parkerende toeristen tegengegaan worden. Het is de bedoeling dat voor de start van het nieuwe toeristenseizoen – in maart 2020 – er ‘een vorm van gereguleerd parkeren’ geldt. Kinderdijkers klagen nu geregeld dat zij hun auto niet kwijt kunnen, omdat veel toeristen in het dorp parkeren.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle toeristen die per auto naar Kinderdijk komen, parkeren in Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland en verder reizen in een busje of boot. Ook moeten ze dan online een parkeerplek reserveren én een tijd doorgeven. Op die manier kan de drukte beter worden gespreid.

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Cor de Kock

Back To Top
Lid worden