Skip to content

Ruim anderhalf miljoen euro voor verbeteren leefgebied grutto en patrijs in Zuid-Holland

Haneker
Provincie Zuid-Holland stelt 1.675.000 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de leefgebieden van de grutto en patrijs. Natuur- en landbouworganisaties in Zuid-Holland kunnen de subsidie inzetten voor verschillende soorten maatregelen, bijvoorbeeld het realiseren van kruidenrijk grasland.

„Dit is goed voor mensen en natuur”, aldus gedeputeerde Berend Potjer. „Ons landschap dreigt steeds minder gevarieerd te worden. Maar variatie is voor weidevogels erg belangrijk. Door graslanden meer kruidenrijk te maken, worden ze weer aantrekkelijker. Bovendien worden de gronden ook minder gevoelig voor droogte. Gelukkig willen veel grondeigenaren samen met ons daar aan werken. Deze subsidieregeling helpt hen daarbij op weg.”

Plasdras

Verschillende maatregelen komen voor de ruim anderhalf miljoen euro subsidie in aanmerking. Hoewel de subsidie alleen is bedoeld voor maatregelen die de grutto en de patrijs helpen, profiteren ook andere weidevogels, akkervogels en bollenvogels van de maatregelen, stelt de provincie. Zo vallen bijvoorbeeld waterhuishoudkundige maatregelen gericht op vernatting, inclusief de aankoop van zonnepompen onder de regeling. Volgens de provincie zijn steeds meer boeren bereid om een deel van hun percelen (tijdelijk) te vernatten, waardoor er plasdras-terreinen ontstaan. Vogels gebruiken deze plasdras-terreinen onder andere om voedsel te zoeken. Voor anti-predatie en anti-ganzenrasters kan ook een subsidieaanvraag worden gedaan.

Predatiebeheermaatregelen, zoals nachtzichtapparatuur, vangkooien of kunstburchten komen niet in aanmerking voor subsidie. Datzelfde geldt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Coronavirus

De maatregelen worden in de periode van 15 juli tot 15 oktober uitgevoerd. De reden hiervoor is volgens de provincie dat het in de winter vaak te nat is en in het voorjaar broeden de weidevogels en mogen ze niet worden gestoord. ‘Bijkomend voordeel is dat de uitvoering van de maatregelen werk oplevert voor (Zuid-Hollandse) aannemers, die als gevolg van de beperkingen rond het coronavirus mogelijk minder opdrachten hadden’, aldus provincie Zuid-Holland.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden