Skip to content

Tips voor boeren over hoe overeind te blijven tijdens coronacrisis

Het team van AgrarischeCoaches.nl wil boeren in tijden van corona een steuntje in de rug bieden. Daarom geven ze tips en adviezen, onder andere over hoe om te gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Maar ook over hoe je als boer zelf overeind blijft in deze tijd. Een van de coaches is Dik Veefkind, hij werkt vanuit Heerhugowaard, Noord-Holland.

„De coronacrisis heeft op dit moment nog niet geleid tot een stevige toename van het aantal hulpvragen”, merkt Veefkind. „Maar uit de gesprekken die ik heb, maak ik op dat er zeker wel vragen leven over de afzet, prijsvorming en dalende liquiditeit als gevolg van de crisis. We zien dat de melkprijs een dalende trend vertoont, de vleesveehouderij merkt dat de afzet van vlees stagneert en de akkerbouw, sierteelt en bollensector hebben het ook moeilijk.”

Bedrijfsrendement

Hoe om te gaan met dalende liquiditeit is een van de punten waar de coaches advies over geven. Zo adviseren zij om het bedrijfsrendement te onderzoeken en de in- en uitgaven kritisch te bekijken en te vergelijken met voorgaande jaren. Ook is het volgens hen belangrijk om als agrarisch ondernemer te blijven communiceren met leveranciers. Als er bijvoorbeeld problemen met betalingen worden voorzien, adviseren zij tijdig contact op te nemen met de leveranciers zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over het uitgesteld of gespreid betalen van facturen.

‘Hou het gezellig’

De coaches geven vooral tips op persoonlijk vlak. Volgens hen is het in deze tijd namelijk ook belangrijk om het ‘gezellig te houden op het eigen erf’. Zo adviseren zij om ’s ochtends met elkaar te bespreken wat de verwachtingen zijn voor de dag en wie wat doet. Verder benadrukken ze dat het belangrijk is om als agrarisch ondernemer in deze tijd goed voor jezelf te blijven zorgen. Eén van de tips is om, ondanks dat er door de maatregelen minder erfbetreders zullen langskomen, toch contact te blijven houden met mensen. Dit kan bijvoorbeeld via videobellen, Skype of Zoom.

Een ander advies is om als boer goed na te denken over hoe het bedrijf kan doorgaan wanneer er sprake is van een coronabesmetting. Een van de tips hierbij is om de administratie en werkprotocollen voorhanden en op orde te houden.

Onzekerheid

Hoewel Veefkind op dit moment „nog geen paniek” bij agrarische ondernemers merkt, verwacht hij wel dat wanneer de gevolgen meer voelbaar worden er meer boeren zullen aankloppen met vragen. Wat gaat dit betekenen voor het bedrijf, welke stappen moeten er gezet worden en hoe moet omgegaan worden met een liquiditeit die lager gaat worden? Dat zijn volgens Veefkind voorbeelden van vragen die bij boeren kunnen spelen. „Daarnaast speelt het hele stikstofverhaal natuurlijk ook nog steeds. Die hele coronapandemie komt daar nu bovenop. Je merkt dat dat boeren wel wat doet. De onzekerheid wordt alleen maar groter en dat is niet iets wat we kunnen gebruiken in deze sector.”

De coronatips van de agrarische coaches zijn hier te raadplegen. Alle coronatips van de agrarische coaches zijn hier te raadplegen. De coaches van AgrarischeCoaches.nl zijn werkzaam in heel Nederland.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden