Skip to content

Productie van stikstof en fosfaat ruim onder plafond

De productie van stikstof en fosfaat door de Nederlandse veehouderij komt ruim onder het plafond uit die de Europese Unie heeft gesteld. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In 2019 is de productie verder gedaald door een afname van het aantal koeien, varkens en kippen.

Onder de beide plafonds blijven, voor stikstof en fosfaat, is cruciaal voor de derogatie die de EU aan Nederland heeft verleend. Landbouwminister Carola Schouten onderhandelt in de loop van het jaar over verlenging van deze derogatie. Nu de productie ruim onder de plafonds blijft, wordt aan een belangrijke voorwaarde voor verlenging voldaan.
De zogeheten stikstofuitscheiding in dierlijke mest kwam vorig jaar uit op 490 miljoen kilo, een daling van 2,6% ten opzichte van 2018. Het stikstofplafond voor Nederland ligt op 504,4 miljoen kilo. De uitscheiding van fosfaat komt uit op 156 miljoen kilo, 3,7% lager dan in 2018. De fosfaatproductie ligt hiermee 10% onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo die de EU heeft ingesteld.

Ook melkveehouderij onder plafond
Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat de stikstofproductie onder het plafond uitkomt. Voor fosfaat is het al het derde opeenvolgende jaar dat de productie ruim onder de Europese norm ligt. Zowel de melkveehouderij, de varkenshouderij als de pluimveehouderij komt onder de voor hen vastgestelde limiet uit. Voor de melkveesector kwam de stikstofuitscheiding in 2019 uit op 280,6 miljoen kilo, 3,2% minder dan in 2018. Het Europese productieplafond ligt op 281,8 miljoen kilo.

De melkveesector heeft er afgelopen jaar hard aan getrokken om onder het stikstofplafond uit te komen. De melkveehouderij kwam al wel ruim uit onder het fosfaatplafond voor deze sector van 84,9 miljoen kilo. De fosfaatproductie van het melkvee is in 2019 met 4,6% gedaald tot 75,1 miljoen kilo.

Een voorname reden van de dalingen is de afname van de Nederlandse melkveestapel met gemiddeld 0,9%. Aan jongvee wordt nu 8,4% minder gehouden dan in 2018. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen bleef wel constant. Ook zat er door de bank genomen minder stikstof en fosfor in het voer voor melkvee, meldt het CBS. De productie per melkkoe is vorig jaar met gemiddeld 8.870 kilo vrijwel gelijk gebleven aan 2018.

Ook daling in varkensmest
De hoeveelheid stikstof en fosfaat in varkensmest is in 2019 gedaald met respectievelijk 2,7% tot 94,2 miljoen kilo en 2,9% tot 36,6 miljoen kilo ten opzichte van 2018. Daarmee liggen de hoeveelheden ruim onder de productieplafonds van 99,1 miljoen kilo stikstof en 39,7 miljoen kilo fosfaat.

De daling vloeit voort uit een afname van het aantal vleesvarkens met 1,1% en het aantal fokvarkens met 6,6%. Het effect van veranderingen in de voersamenstelling is nog niet in de cijfers verwerkt, meldt het CBS.

Ook lagere cijfers in pluimvee
In 2019 daalde de stikstof- en fosfaatuitscheiding van legpluimvee met bijna 6% ten opzichte van een jaar eerder. In de vleespluimveesector veranderde de mestproductie met 54,5 miljoen kilo vrijwel niet. Deze productie komt echter ruim onder het productieplafond van 60,3 miljoen kilo uit. De fosfaatproductie van pluimvee lag in 2019 met 24,7 miljoen kilo eveneens ruim onder het plafond van 27,4 miljoen kilo.

De mestproductie van overige dieren nam in 2019 per saldo toe met 1,3 miljoen kilo stikstof tot 24 miljoen kilo. Er was sprake van een toename van het aantal schapen en geiten en een afname van het aantal nertsen. De fosfaatproductie bleef onveranderd op krap 8 miljoen kilo.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden