Skip to content

Landbouw Collectief: ‘Er zijn nog hobbels te nemen’

Het Landbouw Collectief streeft ernaar om volgende week, woensdag 5 februari, duidelijkheid te hebben van het kabinet. Beide partijen praten dan verder over de stikstofaanpak. De toezeggingen die het kabinet heeft gedaan, moeten nog worden beklonken op detailniveau. Een akkoord is nog geen gelopen race.

Tijdens het befaamde Catshuisoverleg, dat eind vorig jaar plaatsvond, heeft het kabinet toegezegd dat er geen generieke krimp en gedwongen opkoop van boerenbedrijven komt. Ook een landelijke stikstofaanpak is beloofd, net als een herijking van de Natura2000-gebieden en het principe ‘meten is weten’ bij het bepalen van de ammoniakdepositie.

Het Landbouw Collectief levert op haar beurt stikstofruimte die het kabinet kan aanwenden voor woningbouw. Via reeds bekende maatregelen (zoals minder eiwitrijk veevoer, extra weidegang en het uitrijden van mest aangelengd met water) belooft het collectief een ammoniakreductie van minimaal 3 kiloton.

Een akkoord mocht het volgens Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief, destijds nadrukkelijk niet genoemd worden. Hij had het over ‘afspraken met het kabinet’. Met andere woorden: een soort intentieverklaring. Hoeveel de toezeggingen waard zijn, moet volgende week blijken wanneer de details ter sprake komen.

‘Nog hobbels te nemen’

Een ‘stikstofdeal’ is volgens het Landbouw Collectief nog niet in kannen en kruiken. In een persverklaring staat dat er nog hobbels genomen moeten worden. Op ambtelijk niveau wordt daarom momenteel druk overlegd om die te egaliseren. Het doel is om volgende week tot een besluitvorming te komen waar iedereen, inclusief de provincies die ook bij het overleg aanschuiven, zich in kan vinden.

Het Landbouw Collectief streeft naar afspraken op detailniveau. De inzet is vrij duidelijk. In een openbaar document zijn alle bespreekpunten nog eens op een rij gezet. Hieruit blijkt dat een akkoord geen zekerheid is. De details bepalen immers vaak de uitwerking van het beleid. Over de invulling van intern- en extern salderen zit het kabinet en Landbouw Collectief bepaald nog niet op 1 lijn.

Het is overigens goed mogelijk dat Den Haag volgende week woensdag volstroomt met boeren. Zo heeft Farmers Defence Force (FDF) haar achterban opgeroepen om massaal naar onze politieke hoofdstad af te reizen en het gesprek op die manier kracht bij te zetten.

Klik hier om de bespreekpunten van het Landbouw Collectief in te zien.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden