Skip to content

Onbeperkt voeren maakt kalf energiek en weerbaar

Kalveren onbeperkt voeren neemt een vlucht. Het zorgt niet alleen voor energieke en weerbaardere dieren, het levert ook veel arbeidsgemak op.

Deze stelling kwam aan de orde tijdens de boerenbijeenkomst van Agrifirm, woensdag in Donderen. Op melkveebedrijf Hartlief-Lammers konden de tientallen aanwezigen meedoen aan zes workshops over onder andere gemengd voeren, graslandbeheer en de Kringloopwijzer.

Volgens Jan Hollander, verkoopmanager Rundvee bij Agrifirm, hebben boeren sinds anderhalf jaar meer belangstelling voor kalveropfok. ‘Kalveren die ze aanhouden, willen ze een zo goed mogelijke start geven. Unlimited voeren past daar goed bij. Als je alleen al kijkt naar de toegevoegde waarde die met de verschillende melkstromen aan de orde komt, is een goede start van kalveren essentieel. KoeKompas stelt bijvoorbeeld steeds meer eisen aan de kwaliteit van melkpoeder.’

Hollander noemt het voorbeeld van meer boeren die met Belgisch Blauw insemineren en de kalveren langer aanhouden. ‘Ze houden de dieren langer aan om ze goed te verwaarden. En dat lukt.’

Regionale binding
Agrifirm houdt de komende maanden tientallen boeren- en telersbijeenkomsten, als vervanging van de jaarlijkse districtsbijeenkomsten. Negentien melkveehouders, Zestien akkerbouwers, zes varkenshouders, twee pluimveehouders en twee geiten- en vleesveebedrijven doen mee. Volgens Hendrik Arends, directeur coöperatiezaken, streeft de coöperatie naar meer regionale binding.

‘We hebben klanten gevraagd hoe ze onze rol als coöperatie zien. Wat blijkt? Ze willen niet alleen dat wij ervoor zorgen dat ze geld verdienen’, vertelt Arends. ‘Boeren willen dat de coöperatie hen steunt tijdens toenemende kritiek die ze voor de kiezen krijgen. Meedoen in het maatschappelijke debat, een stem laten horen. De boer-burgerrelatie is daar een voorbeeld van. Wij ondersteunen daarom initiatieven zoals boerderijeducatie. Maar wij nemen ook stelling, zoals na de uitspraken van Tjeerd de Groot van D66 over inkrimping van de veestapel. Dat is nieuw voor ons.’

Van elkaar leren
Leden willen volgens Arends ook vakinhoudelijk van elkaar leren. ‘Dat doen we door deze bijeenkomsten te organiseren, dichtbij en op bekend terrein.’ Agrifirm heeft voor leden 9 ton beschikbaar voor innovatieve projecten. De coöperatie begeleidt boeren vervolgens bij het maken van een businesscase en de uitvoering ervan. Het gaat om projecten op het gebied van biodiversiteit, kringlooplandbouw, klimaat of emissiereductie.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden