Skip to content

Parkinsonrisico vraagt om onderzoek

LTO Nederland heeft kennis genomen van de conclusies in televisieprogramma Zembla. Daarin wordt een relatie gelegd tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Dat risico vraagt om onderzoek, stelt LTO.

Volgens Zembla komt de ziekte op het platteland meer voor. De relatie met gewasbeschermingsmiddelen zou waarschijnlijk een van de verklaringen zijn. Het vertrekpunt in de bewuste uitzending is een boerengezin waarvan de vader vijftien jaar geleden de diagnose Parkinson kreeg. Twee jaar geleden is hij overleden.

LTO Nederland heeft begrip voor de zorgen en vragen die er leven bij lotgevallen en vertrouwt op de onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Boeren en tuinders gebruiken gewasbeschermingsmiddelen zeer zorgvuldig en volgens een uitgekiende strategie, zoals te zien is in de bovenstaande video die LTO maakte met medewerking van de sector.

Risicobeoordeling
Risicobeoordeling van actieve stoffen is een zaak van het Ctgb (nationaal) en EFSA (Europees). ‘Telers moeten ervan op aan kunnen dat toepassing van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift veilig is voor mens, dier en milieu’, zegt Joris Baecke, LTO-bestuurder met portefeuille Gezonde Planten.

LTO verwacht dat meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen gewasbescherming en het risico op Parkinson. Boeren en tuinders en hun gezinnen hebben immers zelf ook alle belang bij een veilige werk- en woonomgeving.

Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld over de kwestie. ‘Als aanvullende maatregelen nodig zijn, nemen we onze verantwoordelijkheid’, laat Baecke weten.

Zorgvuldig
Gewasbescherming is nodig voor een kwalitatief goede producten en een rendabele oogst in de sector. Geïntegreerde gewasbescherming leidt ook tot zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de diverse teelten. LTO Nederland wil gezonde teelten die gezonde producten voorbrengen in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren en tuinders.

Boeren in Nederland willen boeren met draagvlak van de burgers en daar hoort bij dat omwonenden niet of nauwelijks hinder mogen ervaren of gezondheidseffecten oplopen. Vanuit dat perspectief streven we naar teeltwijzen nagenoeg zonder emissie dat uit gaat van weerbare planten en bodems.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden