Skip to content

Natuur- en Milieufederatie Utrecht | Uitnodiging Excursie Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen: Natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied (10/4)

Leer meer over het belang van natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied: verstevigde perceelranden, betere waterkwaliteit en waterberging en ruimte voor waterplanten en -dieren.

WAT
Excursie Veenweidegebied: natuurvriendelijke oevers

WAAR
Start bij Streekmuseum VredeGoed, meer informatie volgt na aanmelding

WANNEER
Woensdag 10 april 2024, 13:30 – 16:30 uur

WIE
Agrarische ondernemers, overheden, grondeigenaren en geïnteresseerde bewoners uit de provincie Utrecht

Ga op woensdag 10 april mee op pad naar het Utrechtse veenweidegebied en leer meer over het belang van natuurvriendelijke oevers. Tijdens de excursie gaan we het gebied in en leer je meer over de voordelen van natuurvriendelijke oevers, de planten en dieren die je er in vindt, hoe je ze aanlegt en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Deze excursie wordt georganiseerd vanuit het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Natuurvriendelijke oevers
Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water en vormt daarmee een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. Ook veel vogels zoals de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Een steile oever biedt daarentegen bijna geen leefmogelijkheden aan waterplanten en -dieren. Daarnaast draagt een natuurvriendelijke oever bij aan de waterkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding en het voorkomen van erosie (landverlies). Sommige oeverplanten, zoals riet, gaan bijvoorbeeld algengroei tegen doordat ze voedingsstoffen opnemen en watervlooien aantrekken. Daarnaast lijkt het er op dat de Amerikaanse rivierkreeft zich minder makkelijk vestigt in een natuurvriendelijke oever.

Veenweidegebied
Karakteristiek voor het westelijke deel van de provincie Utrecht zijn de veenweidepolders. Deze polders beslaan zo’n 30 procent van de provincie en zijn uniek vanwege de groene vergezichten, graslanden met koeien, weidevogels en de waterlinies. In dit open landschap geven levendige sloten ruimte voor allerlei soorten planten en dieren. Meer aan de randen van de open gebieden vind je allerlei andere kleine landschapselementen, zoals bosjes, houtsingels, boomgaardjes grienden en eendenkooien.

Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen
Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, geriefbosjes en natuurvriendelijke oevers, zijn een essentieel onderdeel van het karakteristieke Utrechtse landschap. De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich de komende jaren in om dit karakteristieke Utrechtse landschap te herstellen met een Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen. Zo worden er excursies georganiseerd naar alle zes regio’s in de provincie Utrecht. Op 10 april staat de eerste gepland naar het veenweidegebied. Meer over dit kennisnetwerk lees je op deze pagina. Dit project wordt gefinancierd door het Cultuurfonds, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.

We hopen je daar te zien!

Groeten, ook namens Hein Pasman (LEU),
Isabel Kruisheer (NMU)

Back To Top
Lid worden