Skip to content

Meer subsidie voor recreatie in Molenlanden

De subsidieregeling voor toerisme en recreatie in Molenlanden wordt uitgebreid. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, maken ook inwoners van het voormalige Giessenlanden straks aanspraak op het ‘potje’, waarin een deel van de opgehaalde toeristenbelasting terechtkomt.

Jens Verhagen 15-03-19, 09:27

Door Molenlanden wordt maximaal 50 procent van de opbrengst uit de toeristenbelasting apart gezet voor het ondersteunen van activiteiten op gebied van toerisme en recreatie. Jaarlijks gaat dit om zo’n 30.000 euro. Maximaal wordt 75.000 euro opgenomen in de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling’, zoals de regeling voluit heet. ,,Met het fonds willen we bereiken dat de toeristische en recreatieve potenties van de gehele gemeente beter worden benut”, stelt het college.

Dinsdag buigt de gemeenteraad zich over het voorstel om het ‘potje’ ook beschikbaar te maken voor partijen en personen uit voormalig Giessenlanden. Die gemeente ging op 1 januari op in Molenlanden, samen met de gemeente Molenwaard, waar de regeling al bestond.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het fonds zou worden bekostigd met de jaarlijkse bijdrage van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) aan de gemeente. ,,Dat bleek niet mogelijk, waarna gekozen is om de donatie aan het fonds te betalen vanuit de toeristenbelasting”, aldus het college. Die belasting is in Molenlanden vastgesteld op 1,30 euro per persoon per nacht of 2,60 euro per standplaats per nacht. ,,Indirect profiteren ondernemers zelf van de door hen betaalde belasting. Dit zorgt voor draagvlak bij ondernemers om de belasting af te dragen.’’

Het college stelt wel zich te willen ‘beraden’ op de besteding van de jaarlijkse bijdrage van de SWEK aan de gemeente en van de toeristenbelasting. ,,Eventuele voorstellen hiervoor zullen rondom de begroting voor 2020 gedaan worden.’’

Aanvragen
Subsidieverzoeken kunnen twee keer per jaar worden ingediend, vóór 1 maart en voor 1 september. Aanvragen voor een bedrag tot 750 euro kunnen wel tussentijds worden toegekend door de gemeente.

De beoordeling van de verzoeken wordt gedaan door een beoordelingscommissie. Die bestaat uit een ambtenaar van de gemeente Molenlanden en twee door het college aangewezen deskundigen uit de landschaps-, recreatieve en/of toeristische sector. Het college moet op basis van hun advies uiteindelijk een beslissing nemen over het wel of niet toekennen van de subsidie.

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Maartje Brockbernd

Back To Top
Lid worden