Skip to content

LTO: stikstof meenemen in certificering mest

De certificering van mest die in de maak is, moet ook rekening houden met de hoeveelheid stikstof en het volume van de mest.
Met dat idee werken vertegenwoordigers van mestdistributeurs, verwerkers en boeren aan de invulling van Keurmest, het keurmerk voor verantwoorde mestafzet. Dat zegt Claude van Dongen, bestuurder van LTO Nederland.

De controle is nu helemaal gebaseerd op fosfaat, maar voor een goed beeld van de meststromen zou je het volume en de stikstof mee moeten tellen, vindt hij, ook al is die stof lastiger te controleren. Stikstof kan makkelijk vervluchtigen.

Cultuurverandering nodig
In het kader van het plan van aanpak voor verantwoorde mestketen gaat LTO ook werk maken van de cultuurverandering die de organisatie nodig vindt. Op ledenbijeenkomsten deze winter is het een vast agendapunt. “Een cultuur verander je niet met een artikeltje, daarvoor moet je met elkaar in gesprek. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Regels overtreden of naar je hand zetten is niet alleen iets van een klein groepje, aldus Van Dongen. Het is groter dan dat, vandaar de term ‘cultuurverandering’. Wel benadrukt hij dat de precieze omvang van het probleem onbekend is.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden