Skip to content

Rijksadviseurs: huidige landbouw niet langer houdbaar

Zorg dat in het landelijk gebied alleen nog grondgebonden wordt geboerd.

Niet-grondgebonden landbouw, zoals de intensieve veehouderij en glastuinbouw moet verplaatst worden naar agroparken of bedrijventerreinen nieuwe stijl. De landschapskwaliteit moet de productieruimte voor de landbouw bepalen. Dat adviseert het College van Rijksadviseurs (CRa) in Panorama Nederland, een visie over de toekomstige inrichting van Nederland.

‘Beperk zonneparken’
Het landschap en de landbouwbodem moet beschermd worden door nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te bouwen. “Beperk zo de druk op de landbouw die alle ruimte nodig heeft om te verduurzamen”, vindt de CRa, bestaande uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. De adviseurs willen zonneparken op landbouw- en natuurgrond ook zoveel mogelijk vermijden en verplicht stellen om voor iedere hectare die aan het buitengebied wordt onttrokken, een aanzienlijk deel van de grondprijs te storten in een op te richten landschapsfonds. Dat fonds kan gebruikt worden om te investeren in landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegankelijkheid.

De Rijksadviseurs zijn zeer kritisch over het huidige landbouwsysteem. “De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging”, staat in het rapport.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden