Skip to content

LTO landbouwvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2030

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een prachtig gebied. Al vele eeuwen speelt de landbouw hier een belangrijke rol, met name in het buitengebied. De polders tussen de dijken, vergezichten over uitgestrekte weilanden en boomgaarden en de vele oude dorpjes. Allemaal typische kenmerken van het gebied. Het is een genot om hier als agrariërs te mogen wonen, leven en werken!

Een economisch gezonde landbouw in samenhang met de omgeving en maatschappij is de basis voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De ontwikkelingen in het gebied staan niet stil, zeker niet in de landbouw. De overwegend grondgebonden landbouw zal ook in de toekomst blijven groeien en ontwikkelen. Door de diversiteit aan bedrijven, ondernemers en mogelijkheden gebeurt dit op verschillende manieren. De een zoekt het in een grotere omvang of in nevenactiviteiten, de ander in het creëren van meerwaarde van producten. Bij al deze ontwikkelingsrichtingen komen we uitdagingen tegen. Hoe gaan we de komende jaren bijvoorbeeld om met vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied? Hoe kunnen we de verkaveling verbeteren? En wat kunnen we als sector betekenen als het gaat om bodemdaling en klimaat?

We zijn in gesprek gegaan met onze leden en partners, zoals gemeenten, waterschap, zuivelindustrie, natuurorganisaties, Rabobank en andere gebiedspartijen. Zo zijn we gekomen tot een aantal ambities en doelen die belangrijk zijn voor een verantwoorde, transparante en toekomstbestendige agrarische sector in 2030. Als grootste beheerder van de groene ruimte zijn we een onmisbare schakel in ruimtelijke ontwikkelingen, energietransitie en bodem- en waterbeheer. We hebben elkaar de komende jaren nodig om de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te blijven ontwikkelen. Zo houden we toekomstperspectief, ook voor de komende generaties. Deze visie is daarbij een richtingwijzer voor de toekomst.

Ik hoop dat wij, agrariërs en gebiedspartners, met z’n alle kunnen zeggen: “We zijn trots op de landbouw in ons gebied.”

Gerrit de Jong Voorzitter LTO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Toekomstvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Back To Top
Lid worden