Skip to content

Kolff: Meer geld naar toerisme, horeca en evenementen, anders vallen ze om

Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid doet een ‘dringend beroep’ op het kabinet voor meer geld om bedrijven die het door de coronacrisis moeilijk hebben te helpen overleven. ,,Anders hebben we na deze crisis of misschien voor die tijd al veel lege plekken in winkelstraten over.’’

Kolff zei dat donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over de coronacrisis. Hij doelde met name op financiële hulp voor de sectoren toerisme, horeca en de evenementenbranche.

,,Omdat die niet vooraan in de rij staan om weer open te gaan en dat is gezien de omstandigheden ook logisch. Maar iedereen ziet in dat het niet helpt als alleen 64 procent van de salariskosten worden vergoed, want er zijn nul inkomsten.’’

Ook hekelde hij de 300 miljoen die vorige week beschikbaar werd gesteld voor culturele instellingen, waarvan 10 procent voor niet rijksgesubsidieerde instellingen.

Te weinig, vindt Kolff. ,,Dit is een enorme domper. Er moet meer compensatie komen. Er zijn ook ongelooflijk goede en belangrijke instellingen die niet van het rijk zijn. Het Dordrechts Museum is voor Dordtenaren net zo belangrijk als het Rijksmuseum voor Amsterdammers.’’

Komende dinsdag wordt besloten of markten groter dan tien kramen in de regio weer mogen plaatsvinden of voorlopig verboden blijven. Die zijn sinds vorige maand verboden vanwege de coronacrisis. Dinsdag bepaalt het Regionaal Beleidsteam (RBT) eveneens of overnachten op recreatieparken weer wordt toegestaan.

Op die dag worden alle maatregelen die de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid tot nu toe heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus heroverwogen, zoals ook de afsluiting van zes gebieden in de regio waar het op zeker moment te druk was geworden. ,,Mogelijk komt in één of meerdere van deze maatregelen veranderingen’’, aldus Kolff tijdens de persconferentie.

De vernieuwde regels worden dan vervolgens vastgelegd in een nieuwe noodverordening, die direct dinsdag of de dag erna van kracht wordt.

Hij wilde echter niet vooruit lopen op de uitkomsten van het overleg van het RBT, waar behalve hijzelf onder andere politie, handhaving en de GGD deel van uitmaken. ,,We nemen onze besluiten in overleg met omliggende veiligheidsregio’s, om een waterbedeffect te voorkomen.’’ Met name het verbod op de weekmarkt van Dordrecht kon vorige maand op veel kritiek rekenen van de marktkooplui.

Waarschuwingen

De afgelopen week deelden politie en handhaving in de tien gemeenten in het gebied 381 waarschuwingen uit aan mensen vanwege de anderhalvemeter-regel. Bijna tweederde (239) daarvan was geadresseerd aan volwassenen. Het leidde in 61 gevallen daadwerkelijk tot een boete.

Een Dordtse moeder en haar zoon kregen een last onder dwangsom opgelegd, omdat zij herhaaldelijk teveel jongeren in hun tuin toelieten. ,,Maar dat zijn echt uitzonderingen. Het allergrootste deel van de mensen houdt zich gelukkig goed aan de regels.’’ Als zij weer in de fout gaan, wordt die dwangsom daadwerkelijk geïnd.

Kolff: ,,Alle getallen zijn lager dan een week geleden, terwijl op dezelfde manier gehandhaafd wordt. Ondanks het mooie weer weten mensen steeds beter hun gedrag aan te passen en daar ben ik ontzettend trots op.’’

Kolff zei zich te herkennen in het beeld dat het weer drukker wordt op straat. ,,Maar drukte is niet per se verkeerd. Het gaat er om dat mensen de regels tussen de oren hebben en toepassen.’’

Daarom mogen kinderen op Koningsdag wat hem betreft  ‘gewoon’ een kleedje voor de deur leggen om hun overbodige spulletjes te verkopen. ,,Als er genoeg afstand gehouden wordt kan het, maar het moet geen spontane vrijmarkt worden waar veel mensen op af komen. Dat mag niet.’’

Er zijn nu in de tien gemeenten van de veiligheidsregio 74 mensen overleden aan het virus. Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week gegroeid van 715 naar 916. Die toename is volgens Karel van Hengel van de GGD voor het grootste deel toe te schrijven aan de teststraat voor zorgpersoneel, die sinds enkele weken in gebruik is. ,,Er wordt meer getest, dus ook meer positief getest’’, zegt hij.

Trend

Die trend zal zich vermoedelijk doorzetten, nu het kabinet besloten heeft dat basisscholen weer open mogen vanaf maandag 11 mei. Vanaf die datum is personeel van scholen met klachten ook welkom in de teststraat in Dordrecht. ,,Wij maken ons op voor een veel langere periode van systematisch testen. Als de maatregelen stapje voor stapje versoepeld worden is het van groot belang het virus te volgen.’’’

Dat is in 16 van de 75 verzorgingshuizen in de regio vastgesteld, zegt Van Hengel. Hij kon niet vertellen om hoeveel besmettingen in verzorgingshuizen het gaat. ,,Het zijn serieuze aantallen, maar de zorg is nergens in het geding.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden