Skip to content

Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet

Generiek korten bij overschrijding van sectorplafonds stikstof of fosfaat wordt mogelijk vanaf 1 januari 2020. Een eventuele korting op fosfaatrechten, varkens- of pluimveerechten zal pas effectief worden in 2022.

De vastlegging van sectorplafonds staat in een aanpassing van de meststoffenwet die nog boven de markt hangt. De aanpassing berust op het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn (6e AP) en afspraken die daarover zijn gemaakt met Brussel. Het gaat om de nationale plafonds voor stikstof en fosfaat voor de gehele veestapel (504,4 miljoen kilo stikstof en 172,9 miljoen kilo fosfaat per jaar) en sectorplafonds voor melkvee, varkens en kippen.

Mestproductie
Verder staat er in het actieprogramma dat de plafonds worden gehandhaafd via de stelsels van varkens- en pluimveerechten en fosfaatrechten voor melkvee.

De mestproductie in 2020 van de Nederlandse veestapel is definitief bekend in de zomer van 2021. Daarom zal een eventuele overschrijding in 2020 pas in 2022 een korting opleveren. Of er dan in 2021 een onderschrijding is, maakt niet uit volgens de toelichting van LNV. Op deze manier wordt een maatregel die is opgenomen in het zesde actieprogramma doorgevoerd in het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn dat in 2022 van kracht wordt.

Zienswijzen
Het eerste voorstel heeft in september en oktober 2018 ter inzage gelegen via internetconsultatie. Dat leverde 135 openbare (vooral kritische) zienswijzen op. Veel pluimveehouders reageerden mede door een oproep van LTO-NOP vakgroep pluimveehouderij. De vakgroep heeft zelf ook uiterst kritisch gereageerd op de mogelijkheid dat de pluimveehouderij gekort kan worden bij overschrijding van een plafond, terwijl de sector het mestprobleem zelf heeft opgelost via verwerking (export) en verbranding. Dat vindt ook de pluimveehoudersvakbond NVP.

Meerdere bezwaren
LTO heeft meerdere bezwaren geuit in een (niet openbare) zienswijze. Volgens Mark Heijmans, specialist mest en mineralen van LTO Nederland, is een van de bezwaren dat een overschrijding van een groep als geheel tot individuele kortingen leidt, ook bij bedrijven die zelf niet aan de overschrijding hebben bijgedragen. In de melkveehouderij worden grondgebonden bedrijven uitgezonderd van een korting, net als bij de invoering van fosfaatrechten. Het extreme geval kan zich dan voordoen dat een plafond voor melkvee wordt overschreden door de grondgebonden bedrijven en dat vervolgens 2 jaar later de niet-grondgebonden bedrijven gekort worden op hun fosfaatrechten. Melkveehouders vakbond NMV is eveneens uiterst kritisch op het voorstel en de manier van korten.

Voorstel voor zomerreces naar Kamer
In het voorstel wordt overigens alleen gesproken over korten bij een overschrijding. Er wordt niets genoemd over teruggeven van de korting als de overschrijding wordt gevolgd door een onderschrijding bijvoorbeeld.

Het wachten is nu op het al dan niet aangepaste definitieve wetsvoorstel dat naar de Tweede en Eerste Kamer gaat, na advisering door de Raad van State. Naar verwachting gaat het voorstel voor het zomerreces naar de Kamer.

Bron: Boerderij.nl

Back To Top
Lid worden