Skip to content

Droog voorjaar, waterbeheerders alert op nieuwe droogte

Het voorjaar is relatief droog, waardoor waterbeheerders alert zijn op een nieuwe periode van droogte.
Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de tweede droogtemonitor van dit jaar. Door droge zomer van vorig jaar treden gevolgen van droogte nu eerder op.

Meer neerslagtekort
Waterbeheerders, met name de waterschappen en Rijkswaterstaat, anticiperen op de huidige situatie. De droogtemonitor wordt door LCW opgesteld als er een watertekort dreigt. In 2018 verscheen de eerste rapportage, met uitzondering van het vaste startbericht in april, op 26 juni.

Momenteel is het neerslagtekort 51 millimeter. Dit is meer dan op dezelfde datum in droogterecordjaar 1976 en fors meer dan in een ‘normaal’ jaar. Het KNMI verwacht dat het gemiddelde neerslagtekort begin mei uitkomt op zo’n 53 millimeter. Landelijke verschillen blijken nog niet uit de rapportering van het KNMI.

Meer water richting Nederland
De verwachting is dat vanaf de tweede helft van deze week de neerslagkansen toenemen, maar grote hoeveelheden zijn niet voorzien. In de stroomgebieden van de Rijn wordt de komende week wel meer neerslag verwacht. Hierdoor komt er in de loop van mei meer water richting Nederland.

Het IJsselmeer, dat in tijden van droogte fungeert als ‘de grootste regenton van Nederland’, wordt op een hoger peil gehouden, zodat waterschappen water kunnen inlaten.

Wetterskip Fryslan is een van de waterschappen die momenteel water inlaat uit het IJsselmeer. Het schap constateert dat gemiddeld genomen het grondwaterpeil 10 centimeter lager staat dan normaal. Het waterschap houdt daarom de waterstanden hoog, zodat het water zoveel mogelijk in de bodem kan worden vastgehouden.

Lage grondwaterstanden
Zoals verwacht zijn de grondwaterstanden in de hoger gelegen zandgebieden laag voor de tijd van het jaar. In de lager gelegen gebieden is het gemiddeld of lager dan gemiddeld.

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is bij boeren in haar werkgebied te rade gegaan over de huidige watertoestand. Uit de reacties bleek dat de droogte van vorige zomer nog steeds merkbaar is op het land. De bovenste laag van de grond is wel nat door de regen van de afgelopen periode, maar daaronder is de bodem nog veelal droog.

Bron: Boerderij.nl

Back To Top
Lid worden