Skip to content

Geen eenduidige visie kringlooplandbouw

Zoveel boeren, zoveel ideeën over kringlooplandbouw, bleek tijdens een kringloopdiscussie op het departement.

Landbouwminister Carola Schouten heeft wel een begin gemaakt met de discussie over de kringlooplandbouw, maar hoe het eindpunt er uit zal zien is nog lang niet duidelijk. Donderdag kwamen ongeveer 100 boeren en andere betrokkenen naar het departement in Den Haag om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van de kringloop.

Mensen op ministerie ‘onrustig’
Rob van Brouwershaven voert voor het ministerie de regie over de verdere uitwerking van de visie. Volgens Van Brouwershaven zijn veel mensen op het ministerie inmiddels wat onrustig geworden, omdat ook zij met de vraag zitten hoe de kringlooplandbouw kan worden gerealiseerd.

Geen eenduidige visie kringlooplandbouw
Vandaar dat ze boeren en andere betrokken hebben gevraagd mee te denken. Maar met het uitnodigen van zo’n 100 belangstellenden die op de een of andere manier hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de uitwerking van de landbouwvisie, kwam er donderdag nog geen eenduidig beeld naar voren over de manier waarop de kringloop gestalte moet krijgen.

Kringloopwijzer
De grootste gemeenschappelijke deler in de discussies in verschillende thematische groepen was dat er ongeveer zoveel kringlopen zijn als boeren.

Een van de deelnemers aan de discussie zei in elke regio van het land een andere invulling te zien. Boeren in het Zuiden omarmen de kringloopwijzer, boeren in het Noorden verafschuwen hem. “En als ik vanuit het midden van het land naar Zeeland rijd, passeer ik onderweg wel 50 mesttransporten. Hoezo kringloop?”

Schouten roept op tot meedenken
Minister Schouten, die kort meedeed aan enkele discussies, riep de deelnemers vooral op te blijven meedenken. “En geef het aan als er belemmeringen zijn. Daar kunnen we iets aan veranderen, of het in elk geval op de agenda zetten. We moeten er samen voor zorgen dat de land- en tuinbouw klaar zijn voor de toekomst, met perspectief en trots.”

Het ministerie zal volgende maand met een eerste aanzet komen voor de realisatie van de kringlooplandbouw. In het najaar wordt een manifestatie gehouden onder het motto: de staat van de kringlooplandbouw.

Bron: Boerderij.nl

Back To Top
Lid worden