Skip to content

Cursus Agrarisch Natuurbeheer

Den Hâneker organiseert in samenwerking met Wellant College De Bossekamp en Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden in april en mei een cursus om agrariërs te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf.

Op deze kennisbijeenkomsten zijn zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer welkom om (nader) kennis te maken met weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf. De cursus bestaat uit twee theoriemiddagen, gevolgd door twee praktijkmiddagen.

Wat komt aan bod?

  • Weidevogels: wat hebben ze nodig?
  • Bedrijfseconomische meerwaarde weidevogelbeheer
  • Definitie biodiversiteit: waar hebben we het over?
  • Opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland
  • Welke mogelijkheden zijn er voor deelname aan ANLb?
  • Beloning via duurzaamheidsprogramma’s zuivelbedrijven en/of GLB

Voor nog meer info en cursusdata.

Back To Top
Lid worden