skip to Main Content

Cursus Agrarisch Natuurbeheer

Den Hâneker organiseert in samenwerking met Yuverta en Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden in april en mei een cursus om agrariërs te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf.
Op deze kennisbijeenkomsten zijn zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer welkom om (nader) kennis te maken met weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf. De cursus bestaat uit twee theoriemiddagen, gevolgd door twee praktijkmiddagen.

Wat komt aan bod?

 • Weidevogels: wat hebben ze nodig?
 • Bedrijfseconomische meerwaarde weidevogelbeheer
 • Definitie biodiversiteit: waar hebben we het over?
 • Opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland
 • Welke mogelijkheden zijn er voor deelname aan ANLb?
 • Beloning via duurzaamheidsprogramma’s zuivelbedrijven en/of GLB

12 april 2022 – THEORIE
WEIDEVOGELBEHEER

Met weidevogels in de polder ben je wellicht bekend, maar weet je ook wat ze nodig hebben? Of wat hun vertoonde gedrag betekend? Op de eerste theoriemiddag komen André Hornstra en Theo Bakker – beide fervent vogelaars – meer vertellen over de weidevogels.

Na de pauze zal Edith Finke – adviseur Rundvee bij DLV – je meer vertellen over de bedrijfs-economische meerwaarde van weidevogelbeheer. Wat moet je er voor doen en wat kan het je op leveren…

19 april 2022 – THEORIE
BIODIVERSITEIT

De tweede middag zal gaan over biodiversiteit. Wat is nu eigenlijk biodiversiteit en hoe kun je het toepassen op jouw bedrijf? Welke opbrengst en voederwaarde kan kruidenrijk grasland geven?

Antwoord op deze vragen worden gegeven door Nick van Eekeren, van het Louis Bolk Instituut. Hij is onderzoeker en weet alles van gras, bodembeheer, welke bemestingsvorm voedsel oplevert voor de Grutto en heeft veel in de praktijk onderzocht.

10 mei 2022 – PRAKTIJK
WEIDEVOGELBEHEER

De Heihoeve is één van de grotere bedrijven van de Alblasserwaard waar de koeien geweid worden en er aan weidevogelbeheer gedaan wordt. Op dit bedrijf gaan we samen met André Hornstra en Theo Bakker de wei in om de geleerde theorie in de praktijk brengen.

31 mei 2022 – PRAKTIJK
BIODIVERSITEIT

Het bedrijf van Ad van Rees staat op de Donk in Brandwijk waar zijn koeien worden geweid. Hier zie je wat agrarisch natuurbeheer kan toevoegen op jouw bedrijf qua biodiversiteit. Daarnaast is Ad penningmeester van het collectief, voorzitter van de werkgroep ANB en weet hij wat de mogelijkheden zijn voor deelname aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Theoriedagen

 • datum: dinsdag 12 en 19 april
 • tijd: 13.30 tot 16.00 uur
 • locatie:
  Yuverta
  B 140
  2975 BK Ottoland

Praktijkdag 1

 • datum: dinsdag 10 mei
 • tijd: 13.30 tot 16.00 uur
 • locatie:
  De Heihoeve B.V.
  Heideweg 17
  3381 KH Giessenburg

Praktijkdag 2

 • datum: dinsdag 31 mei
 • tijd: 13.30 tot 16.00 uur
 • locatie:
  Firma van Rees-Verhoef
  Donkseweg 3
  2974 LG Brandwijk

Kosten
De cursus is GRATIS te volgen voor leden van Den Hâneker. Koffie/ thee en cursusmateriaal is inbegrepen. Niet leden betalen EURO 20,-.
Nog geen lid? Voor EURO 30,- per jaar is het mogelijk om lid te worden van onze vereniging.

Aanmelden
Stuur een mail naar info@denhaneker.nl om je op te geven voor de cursus. Let op! Er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar voor de cursus in het voorjaar van 2022.

Back To Top
Lid worden