Skip to content

College Molenlanden wil uitbreiding en legalisering geitenboerderijen toestaan

MOLENLANDEN • De raadsleden van Molenlanden kunnen momenteel niets doen om de uitbreiding en legalisering van geitenboerderijen in de gemeente tegen te houden. De raad maakt zich zorgen over de volksgezondheid.

Het gaat om de uitbreiding van een geitenhouderij in Langerak en de legalisering van een al jaren gedoogd bedrijf in Bleskensgraaf. Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden) vroeg wethouder Teunis Jacob Slob donderdag tijdens de raadsvergadering: “Welke rol kunnen wij nog spelen? Kunnen wij als raad nog zeggen: stop maar met die vergunningaanvragen? Wij vinden het nog wel een ding.”

Provincie
Slob antwoordde ontkennend. “Nee, u kunt niets doen om dit proces te stoppen. We volgen de wet- en regelgeving. We hebben in het college een intensieve discussie gevoerd. Deze aanvraag is een aantal jaren terug gedaan. In de tussentijd zijn ontwikkelingen gaande die vragen oproepen. Die vragen hebben wij onszelf gesteld. We zetten de procedure voort, maar niet zonder in overleg te treden met de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Omgevingsdienst en de provincie. We hebben binnenkort een gesprek met de provincie.”

Onderzoek
Van Rijn reageerde teleurgesteld. “We betreuren het standpunt van het college. Dit gaat om de volksgezondheid. Het RIVM is ook tegen. U kiest er niet voor te wachten op de resultaten van onderzoek dat nog loopt. Straks is de vergunning verstrekt, kunnen we het bedrijf dan nog stoppen?” Slob: “Als we volgend jaar honderd procent zekerheid zouden hebben… Maar dat hebben we niet. Dan blijf je het voor je uit schuiven.”

Van Rijn: “Als volgend jaar uit onderzoek blijkt dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid van onze inwoners, wat kunt u dan doen?” De wethouder reageerde: “Dan zal de overheid wet- en regelgeving formuleren, die zullen we toepassen.”

Zomaar beslissen
Ook andere raadsleden reageerden kritisch. Bert Snoek (VVD): “Beseft u niet dat u over zo’n zwaarwegend dossier niet zomaar aan de collegetafel kunt beslissen? Ik mis empathisch gevoel van het college.” Slob was onverbiddelijk: “Ik mis bij u realiteitszin. Dit is niet zomaar even besloten. We hebben daarin als college verantwoordelijkheid genomen, ook in de zorgvuldigheid.”

Maatschappelijke impact
Joke Stravers (Doe Mee!) deed nog een poging: “Dit is een vergunningaanvraag voor uitbreiding. Volgens de huidige wet- en regelgeving kun je dat toestaan. Maar gezien de maatschappelijke impact is het misschien wenselijk dat we er als raad nog eens met elkaar over in gesprek gaan. Is dat mogelijk?” Slob: “Het college gaat niet over de agenda van de raad. Het staat u vrij daarover te spreken.” Leo Timmer (CU): “Kunnen we dit als raad nog agenderen?”

Procedure afwachten
Burgemeester Dirk van der Borg stelde voor te wachten op reacties naar aanleiding van de ontwerpvergunning, die ter inzage is gelegd. “Het is te verwachten dat er reacties komen. Die zal het college moeten wegen. Ik stel voor om na afloop van de procedure te bekijken hoe we ermee omgaan.”

Besluit provincie
De provincie Zuid-Holland besloot in december 2017 tot een stop op de geitenhouderij. Dat betekent dat de geitenhouderij in Zuid-Holland niet mag uitbreiden, totdat nader onderzoek is gedaan naar de kans op longontstekingen in de buurt van geitenhouderijen. Het college stelt dat dit besluit niet van toepassing is op het bedrijf aan de Melkweg in Langerak, omdat de aanvraag werd gedaan vóór het provinciale besluit.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden