Skip to content

Caspar loopt in de Alblasserwaard waar de animo om mee te doen aan ‘agrarisch natuurbeheer’ toeneemt

Het zijn interessante tijden om te boeren, zegt biologisch-dynamische veehouder Kees van Gaalen, van kaasboerderij Noorderlicht in Noordeloos. Al jaren maken hij en zijn vrouw Maria Inckmann zich sterk voor een duurzamer landbouw. Tot voor kort voelde dat als trekken aan een dood paard. Want de ontwikkelingen gingen decennialang de andere kant op.

Ook in de Alblasserwaard dus. Ik organiseerde ooit, in de krant, een verkiezing van het mooiste weidegebied van Nederland. De Alblasserwaard won. Want kon een landschap Hollandser? De openheid, de laagte, sappige weilanden waarin het wemelde van de weidevogels, sloten en vaarten, de molens van Kinderdijk, en de kerktorens aan de horizon, van dorpen waar de bewoners, al dan niet vrijgemaakt, trouw ter kerke gingen.

Maar ook toen al, bijna twintig jaar geleden, was dat landschap op zijn retour. Ruilverkaveling en schaalvergroting, intensivering, gedempte sloten, lage waterstanden, de opkomst van één grasssoort. Ook hier kreeg het biljartlakenlandschap vorm. En het leven op het boerenland verdween recht evenredig. Meer dan de helft minder weidevogels sinds 1990, sommige boerenlandvogels verdwenen helemaal. ‘Het is leeg geworden,’ verzuchtte Jan Andeweg, weidevogelcoryfee in de regio, aan de telefoon.

Kees en Maria van Gaalen zien het ook gebeuren. Weilanden waar geen gruttokuiken meer groot komt. Maria: ‘Elk jaar proberen ze het weer, de overgebleven grutto’s, ze komen trouw terug. En elk jaar weer worden hun nesten weggemaaid.’

Maar zie, er is hoop. Kees en Maria spreken zelfs van een kantelpunt. Albert Heijn trof een overeenkomst met de regionale zuivelfabriek De Graafstroom voor de afname van duurzamer geproduceerde melk voor een hogere prijs. De term biodiversiteit viel zelfs. De animo in de regio om mee te doen aan ‘agrarisch natuurbeheer’ is sindsdien toegenomen. En dat niet alleen. Kees van Gaalen: ‘Boeren merken ook dat ze meer waardering krijgen als ze het anders gaan doen. Ik heb het idee dat er een omslag gaande is.’

Kees en Maria hebben ook voorzichtig hoop gesteld op Carola Schouten. Eindelijk een serieuze landbouwminister, die oog lijkt te hebben voor het probleem.

Vandaar, zegt Kees: ‘Het zijn interessante tijden om te boeren.’ Hij gaat het land maar weer eens op.

Bron: De Volkskrant

Back To Top
Lid worden