Skip to content

Deelname-informatie erfbeplantingsproject op het agrarisch bedrijf

Agrarische bedrijven in het groen

Den Hâneker is onlangs gestart met het project Agrarische Bedrijven in het Groen. Bij 80 boerenbedrijven van Den Hâneker leden willen we een mooie erfbeplanting realiseren. Dit is dus een mooi gelegenheid om u aan te melden. In de bijlage leest u meer over wat het allemaal inhoudt. Heeft u vragen, mail gerust naar gcpellikaan@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Deelname-info blad Erfbeplanting op het agrarisch bedrijf

Back To Top
Lid worden