Skip to content

Botulisme geconstateerd in de Graafstroom in Molenwaard

MOLENWAARD • Er is botulisme geconstateerd in de Graafstroom, die door diverse dorpen stroomt in de gemeente Molenwaard.

In de Graafstroom die loopt langs de Graafdijk-Oost in Molenaarsgraaf zijn donderdag 23 en vrijdag 24 augustus meerdere dode watervogels aangetroffen en geruimd. Dit wijst op de aanwezigheid van botulisme in het oppervlaktewater.
Het Waterschap adviseert inwoners elk contact met water voor mens en dier te vermijden. Praktisch betekent dit dat zwemmen, vissen en (laten) drinken van het water wordt ontraden.

Voedselvergiftiging
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Maatregelen
Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied, neemt de aanpak van botulisme op zich. De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Er zijn geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen.

Meldingen
Hoewel deze vorm van botulisme niet overdraagbaar is op mensen, raadt het waterschap mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-649090.

Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden. Op de website van het waterschap staat een actueel overzicht van exacte botulisme locaties: www.waterschaprivierenland.nl.

Voor informatie over de kwaliteit van officiële zwemwateren kunnen burgers terecht op de website van de provincie.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden