Skip to content

Museum zoekt vrijwilligers kinderactiviteiten

De afgelopen zomer was Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam het domein van de kinderen. De expositie Donald Duck gaf daar alle aanleiding toe. Ook in de toekomst krijgen de kinderen een speciale plaats in het museum. Door het organiseren van allerlei be-leef- en doe-activiteiten. Voor de realisatie hiervan zoekt het museum vrijwilligers, die dit in teamverband ter hand willen nemen.

In het verleden van het bijna dertig jaar bestaande museum is bewezen dat kinderen zich vaak heel betrokken voelen bij wat er in de vaste collectie, de museumtuin en de exposities te zien is. Vaak ook omdat cultuurhistorie in toenemende mate vanuit het onderwijs wordt gestimuleerd. Daar wil De Koperen Knop graag op inspelen door activiteiten te bieden aan de jeugd van verschillende leeftijden. Om dit te organiseren en de bezoeken van de jongelui te begeleiden zoekt het museum uitbreiding van het vrijwilligersteam voor de volgende activiteiten:
 Kinderfeestjes: op verjaardagsfeestjes of ter gelegenheid van iets anders een groepje kinderen ontvangen om deze een fijne middag laten beleven.
 Speurtochten: bij elke expositie hoort een speurtocht, maar ook is er behoefte aan algemene speurtochten, zoel binnen als buiten in de museumtuin.
 Kinderworkshops: samen met een groep kinderen een paar uur gezellig bezig zijn.
 Kinderhoekje: het ontwikkelen en bijhouden van een kleine kinderhoek waar speciale speelelementen zijn voor de kinderen, terwijl de ouders of grootouders het museum bezoeken.
 Kindvriendelijke onderdelen toevoegen aan exposities: vrijwel elke expositie leent zich wel voor het meenemen van kindvriendelijke zaken.
 Kindermiddagen: Twee keer per jaar een middag organiseren, waarop speciaal kinderen welkom zijn.
 Educatie: Het voorbereiden en ontvangen van schoolgroepen of andere groepen jongelui en deze een rondleiding geven, veelal over een specifieke onderwerp van het museum.
 Maar er kan meer. Ongetwijfeld heeft u ook zelf nog ideeën, die verder uitgewerkt kunnen worden.
In het museum werken in totaal zo’n 130 vrijwilligers. De functies zijn gevarieerd en boeiend en kunnen in overleg met de directeur naar eigen inzicht worden ingevuld.
De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met overlegstructuren en functioneringsgesprekken met een nadrukkelijk tweesporenbeleid. Het museum ziet de vrijwilligers als de ambassadeurs van haar organisatie. De werkzaamheden vergen in normale omstandigheden een tot twee dagdelen per week.

Voor meer informatie over de platte organisatie van het museum kunt u kijken op de website: www.koperenknop.nl. Daar vindt u veel meer informatie over wat het museum precies is en doet en hoe het in de samenleving staat. Als u eerst een persoonlijk gesprek op prijs stelt, kunt u ook met directeur Alida Ambachtsheer een afspraak maken. Aanmelden kan ook bij de directeur: 06-14148618 of via email koperenknop@koperenknop.nl.

Back To Top
Lid worden